La sediul Episcopiei de Cluj-Gherla (str. Moților, nr. 26, Cluj-Napoca) s-a desfășurat, joi 25 noiembrie 2021, prima Adunare Generală a membrilor Asociației Preoțești „Sf. Iosif” Patronul Eparhiei de Cluj-Gherla. Adunarea a fost prezidată de pr. Marius Cerghizan, Vicar general al Eparhiei de Cluj-Gherla și președinte al Asociației, și a fost moderată de pr. Marius Furtună, rectorul Seminarului Teologic eparhial „Sf. Ioan Evanghelistul” și vicepreședinte al Asociației.

În primele momente s-a constatat îndeplinirea prevederilor legale privind constituirea Adunării generale, prin prezența membrilor fondatori – a președintelui, vicepreședintelui și a pr. Dan-Bogdan Teglaș, secretarul general – și a unei majorități a membrilor Asociației. Întâlnirea a fost deschisă prin rugăciune, s-a făcut Ora a 6-a canonică, după care preoții au ținut un moment de reculegere în memoria Episcopului de vie amintire PS Florentin Crihălmeanu, inițiatorul acestei Asociații menită să întărească comuniunea dintre preoții Eparhiei de Cluj-Gherla, și, totodată, să continue tradiția din timpul păstoririi ilustrului Arhiereu Iuliu Hossu, acum Fericit Episcop martir, a existenței, la nivel eparhial, a unei asociații preoțești.

Pr. Marius Cerghizan a transmis, apoi, binecuvântarea Preasfințitului Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla, salutul și susținerea Ierarhului în luarea deciziilor și desfășurarea acțiunilor din cadrul Asociației, în folosul și spre susținerea preoților și, prin ei, a întregii Eparhii de Cluj-Gherla. Părintele a amintit faptul că, de la începutul demersurilor în vederea înființării, s-a dorit ca noua organizație a Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică să vină în întâmpinarea preoților în spiritul solidarității și susținerii reciproce.

A urmat prezentarea istoricului Asociației și a unui raport de activitate. Părintele președinte a menționat faptul că proiectul a început să prindă contur în primăvara anului 2020, când Preasfinția Sa Florentin, de comun acord cu consilierii eparhiali, au stabilit numele noii asociații: Asociația Preoțească „Sf. Iosif” Patronul Eparhiei de Cluj-Gherla. S-a trecut la etapa întocmirii statutului, cu consultarea unor specialiști în drept, astfel încât, la 7 decembrie 2020, Judecătoria Cluj a aprobat și înscris noua Asociație, în mod providențial cu o zi înainte ca Sfântul Părinte Francisc să declare, în întreaga Biserică Catolică, Anul Sfântului Iosif. După ce s-au parcurs toate etapele administrative, în luna octombrie 2021, noua asociație îndeplinea cadrul juridic necesar pentru a-și putea începe activitatea.

După instalarea în Scaunul episcopal al Eparhiei de Cluj-Gherla a Preasfinției Sale Claudiu, la 17 iunie 2021, în cadrul primei Adunări Generale a Preoților Eparhiei de Cluj-Gherla prezidată de Preasfinția Sa Claudiu, statutul noii Asociații a fost distribuit tuturor preoților iar, cei care au dorit, au avut ocazia să completeze adeziunea, fiind astfel primiți în calitate de membri cu drepturi depline în noua Asociație preoțească. În continuare, în plenul Adunării generale, pr. Marius Furtună a prezentat câteva aspecte de ordin administrativ și organizatoric ale funcționării Asociației. Între altele, cu unanimitate de voturi au fost numiți cenzori pr. Sorin Man și pr. Cătălin Fontu. Totodată, preoții membri au împărtășit opinii cu privire la tematica prevăzută în ordinea de zi și, punctual, și-au exprimat acordul (sau dezacordul) prin vot.

Între obiectivele cuprinse în statutul Asociației Preoțești „Sfântul Iosif” Patronul Eparhiei de Cluj-Gherla se află elaborarea, derularea și dezvoltarea de programe și proiecte cu caracter spiritual, cultural și social-caritabil; realizarea unor parteneriate și proiecte de colaborare cu diverse instituții de cultură, edificarea și amenajarea unui centru de adăpost pentru preoții vârstnici sau aflați în situații financiare dificile, editarea de studii, cărți, monografii, CD-uri, DVD-uri, realizare de activități în mediul on-line. Preoții membri au fost invitați să facă, în scris, propuneri de activități în vederea stabilirii strategiei și obiectivelor generale ale Asociației. Până la următoarea Adunare generală aceste propuneri vor fi centralizate și pe baza lor va fi întocmit planul anual de activitate. Mai apoi, Consiliul director va trece la implementarea acestui plan.

Pr. Marius Furtună a subliniat, la încheierea primei Adunări generale, faptul că lista rămâne deschisă și preoții care doresc să se înscrie și să facă parte din Asociația Preoțească „Sfântul Iosif” Patronul Eparhiei de Cluj-Gherla sunt invitați să se adreseze membrilor fondatori, sau să scrie la adresa de email: asociatia.sf.iosif@gmail.com; în felul acesta, ei vor avea ocazia să strângă rândurile pentru a „merge împreună” cu adevărat, unii cu alții, cu Biserica, având pe Mântuitorul și Domnul mereu în mijlocul lor, pentru a răspunde provocărilor timpului marcat de instabilitate și multiple transformări, vestind Cuvântul adevărului neschimbător, păstrând vie și nestinsă flacăra credinței.

Începutul de drum al noii Asociații Preoțești „Sfântul Iosif” Patronul Eparhiei de Cluj-Gherla se asociază drumului sinodal al Bisericii Catolice, recent angajat de către toți credincioșii, clerici, persoane consacrate și laici, la invitația Capului văzut al Bisericii Catolice, Sfântul Părinte Papa Francisc, „Pentru a Biserică sinodală: comuniune, participare și misiune” și în deplin acord cu obiectivele acestui parcurs, în căutarea și realizarea unității dorită de Domnul.

Galerie imagini