Sub auspiciile Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, cu binecuvântarea Preasfinției Sale Florentin Crihălmeanu, în toamna anului 2018 a fost înființată Asociația „Cardinal Iuliu Hossu”. Membrii Asociației și-au propus prin Statut să desfășoare activități de natură culturală, spirituală și social-caritabilă, pentru promovarea personalității Cardinalului Iuliu Hossu și a valorilor în care ilustrul Ierarh a crezut și pe care le-a lăsat moștenire scumpilor săi fii sufletești.

Sâmbătă, 29 decembrie 2018, la inițiativa președintelui asociației, dl. Gelu Hossu, s-a desfășurat prima Adunare Generală a asociaților în sala Consistoriului Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla (Calea Moților, nr. 26).

Preasfinția Sa Florentin a deschis adunarea printr-o rugăciune, rostind apoi câteva cuvinte prin care și-a exprimat bucuria că în 2018, anul omagial dedicat Cardinalului Iuliu Hossu, s-a realizat prima întâlnire oficială a membrilor Asociației. De asemenea, a salutat prezența la întâlnire a d-lui Iuliu Hossu și a d-nei Elena Hossu, mulțumind totodată pentru participare membrilor prezenți.

Conform programului, Consiliul Director și Adunarea Generală au decis cu unanimitate de voturi primirea în Asociație a domnului Iuliu Hossu, strănepot de frate al Cardinalului Iuliu Hossu, în calitate de membru de iure și în calitate de membru de onoare. Domnia sa, deja membru de facto, fiind unul dintre inițiatorii și fondatorii Asociației, a mulțumit pentru încrederea care i-a fost acordată și s-a declarat profund emoționat de ceea ce s-a realizat, mai ales în cadrul Eparhiei de Cluj-Gherla, pentru recuperarea și cinstirea memoriei Cardinalului Iuliu Hossu.

Totodată, la propunerea d-lui Gelu Hossu, s-a trecut la alegerea Președintelui de Onoare al Asociației „Cardinal Iuliu Hossu”. Cu unanimitate de voturi, în această funcție a fost ales Preasfinția Sa Dr. Florentin Crihălmeanu, continuator pe scaunul episcopal al Eparhiei de Cluj-Gherla al eminentului Arhiereu, Martir și Mărturisitor pentru credință, Episcop Dr. Iuliu Hossu. Cu smerenie, Preasfinția Sa s-a declarat onorat de numire, exprimându-și bucuria pentru împlinirea unui vis, cel al existenței unei Asociații dedicate personalității Cardinalului Iuliu Hossu și și-a exprimat disponibilitatea pentru susținerea activităților programate. A încheiat mulțumind d-lui ing. Gelu Hossu pentru efortul depus pentru înființarea și funcționarea Asociației.

În continuare, dl. Gelu Hossu a prezentat un scurt raport de activitate, de la data înființării Asociației, 10 octombrie 2018, până în prezent, amintind de colaborarea cu diferite publicații și reviste de cultură, cum ar fi Steaua, precum și apariția unor cărți editate sub egida Asociației, cu aportul Editurii „Viața Creștină”: broșura „Cardinalul Iuliu Hossu, Spirit al Adevărului”, autor Gelu Hossu, reeditarea cărții „Episcopul Iuliu Hossu – Sfântul Marii Uniri”, autor Valer Hossu, și volumul „Iuliu Hossu, Centenarul hirotonirii (1917-2017) – Centenarul Unirii (1918-2018)”. În paginile acestui ultim volum sunt prezentate o parte dintre conferințele susținute de personalități ale vieții culturale clujene în cadrul simpozioanelor organizate de Episcopia de Cluj-Gherla în anii 2017 și 2018, printre care se evidențiază Prof. Dr. Ioan-Aurel Pop, rector al Universității „Babeș-Bolyai” și președinte al Academiei Române.

Un alt punct al programului a prevăzut formularea unor propuneri privind realizarea de proiecte culturale pentru anul 2019, prin care lumina credinței eminentului Arhiereu Iuliu Hossu să pătrundă în societatea contemporană. În urma dezbaterilor, s-a hotărât publicarea unor noi articole în reviste de cultură prestigioase, editarea de noi volume, studii, albume omagiale, organizarea unui simpozion dedicat personalității Cardinalului Iuliu Hossu, precum și demararea unui proiect prin care, în colaborare cu cercetători, literați, istorici și clerici, să se realizeze biografia completă a Cardinalului.

Doamna Prof. Dr. Ruxandra Cesereanu a propus, iar Adunarea generală a votat în unanimitate, constituirea unui grup de cercetare, deschis în special elevilor și studenților, care să se preocupe de studierea izvoarelor, a documentelor de arhivă din țară și străinătate, precum și a altor surse care pot contribui la realizarea biografiei Cardinalului Iuliu Hossu.

Lucrările au fost închise odată cu rugăciunea Preasfinției Sale Florentin, care a binecuvântat rezoluțiile Adunării Generale a Asociației „Cardinal Iuliu Hossu”.

În partea a doua a programului, membrilor Asociației le-a fost oferită ocazia de a urmări, în premieră, o înregistrare rară cu Cardinalul Iuliu Hossu, pusă la dispoziție de Societatea Română de Radiodifuziune, prin grija doamnelor Silvia Iliescu și Carmen Ionescu și procesată de dl. Gelu Hossu, mai exact un interviu realizat de către Pr. Mircea Todericiu din Statele Unite, în ultima perioadă a vieții Cardinalului Iuliu Hossu (anii 1968-1969), în timp ce se afla cu domiciliul obligatoriu la mănăstirea ortodoxă Căldărușani. A fost un moment impresionant, emoționant, o întâlnire directă, peste timp, cu Cardinalul. Oferind acest interviu, Cardinalul Iuliu Hossu era conștient că se adresează generațiilor viitoare și că împărtășește credința sa de neclintit, așezată la temelia Bisericii Greco-Catolice, amintind că Biserica pe care o slujește a înălțat-o Domnul Isus Hristos, prin Jertfa Crucii, pe piatra de temelie a Sf. Apostol Petru, Biserică pe care, cu adevărat, „porțile iadului nu o vor birui” (Mt 16,18).

Biroul de Presă

al Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla

Vizualizare PDF