Vineri, 17 ianuarie 2020, în sala Consistoriului Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, Calea Moților, nr. 26, s-a desfășurat cea de a doua Adunare Generală anuală a Asociației „Cardinal Iuliu Hossu”. Asociația a fost înființată în anul 2018, la inițiativa unui grup de clerici și credincioși ai Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, cu binecuvântarea Preasfinției Sale Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla. Ing. Gelu Hossu, președintele asociației, ing. Iuliu Hossu, nepotul cardinalului, împreună cu PS Florentin și ceilalți membrii fondatori și-au propus să desfășoare activități de natură culturală, spirituală și social-caritabilă, pentru promovarea personalității Fericitului Iuliu Hossu și a valorilor în care ilustrul Ierarh a crezut și pe care le-a lăsat moștenire fiilor săi sufletești.

Adunarea a fost deschisă de Preasfinția Sa Florentin printr-o rugăciune și rostirea câtorva cuvinte prin care și-a exprimat bucuria că la întâlnire sunt prezenți aproape toți membrii fondatori, mulțumindu-le pentru participare și pentru implicarea în buna desfășurare a activităților asociației. Ing. Gelu Hossu, în calitate de președinte, a prezentat raportul de activitate al asociației pentru anul 2019, amintind de apariția unor cărți editate sub egida asociației, cu aportul Editurii „Viața Creștină”, printre care, traducerea în limba italiană a broșurii „Cardinalul Iuliu Hossu, Spirit al Adevărului”, autor Gelu Hossu (Il Card. Iuliu Hossu, Spirito della Verità). Broșura a fost recent prezentată de Mons. Călin-Ioan Bot, Vicar general, în cadrul unui simpozion desfășurat la Milano, cu tema „Martirii și mărturisitorii Bisericii Greco-Catolice”. În continuare, în cadrul discuțiilor au fost amintite alte apariții editoriale realizate cu sprijinul membrilor asociației: Iuliu Hossu, Epistole pastorale, ediție îngrijită de Lidia Farțade, și Memoriile Cardinalului Iuliu Hossu, ediția a II-a, ambele editate la „Viața Creștină”, editură condusă de pr. Daniel Avram, membru fondator al asociației.

În cadrul ordinii de zi, membrii fondatori au formulat alte propuneri privind realizarea de proiecte culturale pentru anul 2020. În urma dezbaterilor, s-a hotărât să fie continuată publicarea unor noi articole în reviste de cultură prestigioase, editarea de noi volume, studii, albume omagiale și organizarea unui simpozion dedicat personalității Cardinalului Iuliu Hossu, la împlinirea a 135 de ani de la naștere (31 ianuarie 2020). Părintele profesor Marius Furtună a propus realizarea unor volume biografice, într-o calitate grafică superioară, care să surprindă prin texte și fotografii cele mai importante momente ale vieții ilustrului ierarh. Prof. Dr. Ruxandra Cesereanu a propus publicarea la una dintre cele mai prestigioase edituri naționale a unui volum antologic care să cuprindă texte reprezentative din memorialistica ierarhilor, clericilor și credincioșilor greco-catolici care au supraviețuit prigoanei împotriva Bisericii. PS Florentin Crihălmeanu a propus organizarea de pelerinaje anuale în locurile reprezentative ale biografiei Episcopului Iuliu Hossu: Milaș, Gherla, Roma, Căldărușani, Sighet, Curtea de Argeș, București. O altă inițiativă a venit din partea pr. diacon Marius Cîmpean, care a propus organizarea unui eveniment caritabil în comuna natală a Cardinalului Iuliu Hossu, Milaș, cu ocazia sfințirii în acest an a noii biserici greco-catolice din localitate, ridicată cu sprijinul substanțial al ing. Iuliu Hossu.

Ultima parte a programului a fost dedicată organizării evenimentului omagial „Fericitul Iuliu Hossu, Episcop martir, la 135 de ani de la naștere” programat să se desfășoare în perioada 31 ianuarie – 2 februarie 2020. În cadrul evenimentului omagial va fi prezentată în premieră o înregistrare rară cu Cardinal Iuliu Hossu, pusă la dispoziție de Societatea Română de Radiodifuziune, prin grija doamnelor Silvia Iliescu și Carmen Ionescu, și procesată de Gelu Hossu și Viorica Sabo, mai exact un interviu realizat de către pr. Mircea Todericiu din Statele Unite, în ultima perioadă a vieții Cardinalului (anii 1968-1969), în timp ce se afla cu domiciliul obligatoriu la mănăstirea ortodoxă Căldărușani. În cadrul aceluiași eveniment vor conferenția prof. dr. Ruxandra Cesereanu, prof. dr. Ovidiu Ghitta, ing. Iuliu Hossu, ing. Gelu Hossu și PS Florentin Crihălmeanu. Evenimentul se va desfășura în Aula „Cardinal Iuliu Hossu” de la Capela „Sf. Iosif” din Piața Cipariu (Catedrala Martirilor și Mărturisitorilor secolului XX).

Lucrările au fost închise odată cu rugăciunea Preasfinției Sale Florentin, care a binecuvântat rezoluțiile celei de a doua Adunări Generale a Asociației „Cardinal Iuliu Hossu”.


Pr. Daniel Avram, Consilier mass-media

Episcopia de Cluj-Gherla

Ing. Gelu Hossu,

Președinte al Asociației „Cardinal Iuliu Hossu”