La Editura Surorilor Lauretane din Baia Mare a apărut de curând, volumul „Cei 12 episcopi martiri şi mărturisitori Greco-Catolici români”, ediţie îngrijită de Ipod. Raimondo-Mario Rupp. Cuvântul introductiv al cărţii este scris de Preasfinţitul Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj.

Această carte apare cu ocazia aniversării a trei ani de la Vizita Sfântului Părinte Papa Francisc în România, când la 2 iunie 2019 pe Câmpia Libertăţii din Blaj, în cadrul Sfintei Liturghii solemne, au fost beatificaţi şapte episcopi greco-catolici români, fiind declaraţi Fericiţi Episcopi Martiri: episcop Vasile Aftenie (+1950), episcop Valeriu Traian Frenţiu (+1952), episcop Ioan Suciu (+1953), episcop Tit Liviu Chinezu (+1955), episcop Ioan Bălan (+1959), episcop Alexandru Rusu (+1963) şi cardinal Iuliu Hossu (+1970).

Ceilalţi cinci ierarhi martiri: episcopul Iuliu Hirţea (+1978), episcopul Ioan Dragomir (+1985), arhiepiscopul Ioan Cherteş (+1992), arhiepiscopul Ioan Ploscaru (+1998) şi Cardinalul Alexandru Todea (+2002), au suferit închisori de exterminare între 13 şi 15 ani, dând mărturie de credinţă în Cristos şi Biserica Sa: Una, Sfântă, Catolică şi Apostolică, până la sfârşitul vieții lor.

„Pe Fericitul Cardinal Iuliu Hossu, Episcop martir, am avut bucuria să-l întâlnesc în ultimele zile ale vieţii sale la spital în Bucureşti”, afirmă Preasfinţitul Alexandru în cuvântul introductiv.

Cartea este structurată în trei părţi. Prima parte conţine biografiile celor şapte episcopi martiri, beatificaţi de Sfântul Părinte Papa Francisc la Blaj la 2 iunie 2019.

Partea a doua a lucrării conţine: Ritualul Beatificării celor şapte episcopi martiri, predica Sfântului Părinte Papa Francisc de la Liturghia de beatificare, Cuvântul Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureşan adresat Sanctităţii Sale Papa Francisc şi o rugăciune către Dumnezeu prin mijlocirea Fericiţilor Episcopi Martiri.

Partea a treia conţine biografiile celorlalţi cinci episcopi mărturisitori ai credinţei din timpul regimului comunist. Aceştia nu au fost beatificaţi întrucât nu au murit în închisoare ca martiri; au fost eliberaţi în anul 1964, dar Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică a fost repusă în libertate în decembrie 1989 după căderea comunismului din România. Pentru aceştia, procesul de beatificare este mai complicat şi de durată. Această parte se încheie cu poezia „Rugăciune pentru martiriu” scrisă de arhiepiscopul Ioan Ploscaru.

Prin apariţia acestei cărţi, se doreşte de a face cunoscută generaţiilor mai tinere memoria şi exemplul acestor păstori, martiri ai credinței, care au lăsat poporului român o prețioasă moștenire pe care o putem sintetiza în două cuvinte: libertate și milostivire, după cum spunea Sfântul Părinte Papa Francisc la 2 iunie 2019 la Blaj.

„Dorim şi încurajăm ca apariţia acestui tip de carte să contribuie la răspândirea literaturii de spiritualitate” a spus Preasfinţitul Alexandru în încheierea Cuvântului Introductiv.

Suferinţele, umilirile şi batjocurile la care au fost supuşi episcopii catolici din ţara noastră au fost aşa de mari încât au stârnit admiraţia lumii întregi. Papa Pius al XII-lea spunea în anul 1952: „Îmi plec genunchii ca să sărut cu veneraţie lanţurile pe care le poartă aceşti mărturisitori ai credinţei catolice. Cristos a avut 12 Apostoli la fel ca cei 12 Episcopi Greco-Catolici dar între aceştia nu a fost nici un Iuda”.

Biroul de Presă al Eparhiei de Lugoj