Sărbătoarea Învierii Domnului se apropie și pregătirile se intensifică, pentru ca totul să fie gata la timp și în zilele Învierii Domnului (8-10 aprilie 2018), bucuria și comuniunea să umple casele de lumină izvorâtă din lumina divină. La fel cum, la Utrenia din noaptea Învierii, lumina oferită, în mod simbolic, de Ierarh sau preot se răspândește până ce toți credincioșii participanți o primesc în mâini, cântând cântarea de învingere, „Hristos a Înviat”, la fel lumina nevăzută, dumnezeiască, a Învierii Domnului Hristos, umple de bucurie sufletele, bogații și săracii, și cei ce au postit și cei ce nu au postit, și cei ce s-au înfrânat și cei leneși, cu toții sunt chemați să intre în bucuria Domnului (cf. predicii Sfântului Ioan Gură de Aur), în momentul suprem al biruinței lui Isus asupra răului și morții.

Pentru a primi și împărtăși, în mod conștient și deplin, lumina Învierii, în fiecare an înaintea marii sărbători Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, invită pe toți cei ce găsesc timp și disponibilitate, în trei după-mese – anul acesta în zilele de 27, 28 și 29 martie 2018, în Catedrala „Schimbarea la Față” (B-dul Eroilor nr. 10, Cluj-Napoca), la un program de pregătire sufletească, rugăciune și meditație asupra evenimentului patimilor, morții și Învierii Mântuitorului. Programul va cuprinde, zilnic, de la ora 18.00, Sfânta Liturghie Arhierească, cu mențiunea că miercuri va fi celebrată Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite, celebrare specifică perioadei Postului.

Zilnic, de la ora 19.15, vor urma cele trei conferințe susținute de Ierarh (cu proiectarea unor imagini).

Tema generală din acest an, este: SUFERINȚA DĂTĂTOARE DE VIAȚĂcu cele trei subteme pentru fiecare seară:

  • marți, 27 martie: Oare Dumnezeu a creat răul, suferința și moartea? – Preasfinția Sa va vorbi despre originea răului, a suferinței și a morții, pe baza textului biblic: „din pomul cunoașterii binelui și al răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el negreșit vei muri” (Gn 2,17);
  • miercuri, 28 martie: De ce permite Dumnezeu suferința celui nevinovat? – o întrebare la care, găsind un răspuns, mulți ar putea regăsi curajul luptei cu suferința, s-ar întări sufletește și ar privi mai mult în sus, spre Dumnezeu, prin care totul este spre bine și spre mântuire. Textul de bază al acestei seri este asumarea de către Isus a suferinței care a urmat, pentru a împlini voia Tatălui: „Părintele Meu, dacă nu este cu putință să treacă acest pahar, facă-se voia Ta!” (Mt 26,42).
  • joi, 29 martie: A treia seară ridică întrebarea: Suferința și moartea pot deveni izvor de viață? Preasfinția Sa va vorbi despre suferință ca izvor de viață, pe baza cuvintelor Domnului Înviat către Apostolul Toma: „Adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele,…, nu fi necredincios, ci credincios” (Io 20,27).

În anul centenarului Marii Uniri, an dedicat Episcopului Iuliu Hossu, va fi evocată și personalitatea Arhiereului care a vestit românilor, la 1 decembrie 1918, Marea Unire, rostind: „A biruit dreptatea!” și împreună cu el, ca izvoare de viață pentru Biserică, vor fi amintiți martirii și mărturisitorii credinței, cei care au dăruit Bisericii modele de urmat, candele aprinse, călăuzitoare, prin întunericul lumii de azi.

Invitația la acest drum spiritual, este, ca de fiecare dată, însoțită de o urare a Preasfinției Sale Florentin: „Strălucitoarea Sărbătoare a Învierii Domnului să ne amintească mereu că prin viața de credință dobândim Viața viitoare, așa cum repeta Cardinalul nostru martir Iuliu Hossu: ‘Credința noastră este viața noastră’. Mărita Sărbătoare să ne întărească în suflete credința în Cel Înviat și să ne dea harul de a rosti cu bucurie cuvintele Arhiereului nostru: ‘Știu cui am crezut!’ Sărbători luminate și binecuvântate! Hristos a înviat!”

VS – DIRMM