Simpozionul
Anului omagial dedicat Card. Iuliu HOSSU
orele 9.30 – 13.30 – Sâmbătă / 19 mai 2018

9.30 – 9.45
Salut adresat participanţilor si cuvânt introductiv
Conf. univ. dr. Dan RUSCU (Facultatea de Teologie Greco-Catolică, U.B.B.)

9.45 – 10.15
Hirotonirea Preoţească (27 martie 1910) si contextul numirii Episcopale
Asist. univ. dr. Lucian TURCU (Facultatea de Istorie si Filosofie, U.B.B.)

10.15 – 10.30
Intermezzo muzical

10.30 – 11.00
Numirea Episcopală (3 martie 1917)
Conf. univ. dr. Ana-Victoria SIMA (Facultatea de Istorie si Filosofie, U.B.B.)

11.00 – 11.30
Şapte martori pentru Mica Roma – un documentar despre Episcopii Martiri ai
Bisericii Romane Unite cu Roma
Anca BOARIU (Signis Romania)

11.30 – 11.45
Pauză

11.45 – 12.15
Numirea de Cardinal din partea Papei Pius al VI-lea (28 aprilie 1969)
Pr. protopop Cristian SABĂU

12.15 – 12.45
Trecerea la Domnul (28 mai 1970)
Dl. Gelu HOSSU

12.45 – 13.00
Intermezzo muzical

13.00 – 13.30
Discuţii

Aula Card. Iuliu HOSSU
Piaţa Cipariu, Cluj-Napoca