Simpozion omagial:
Episcopul greco-catolic Iuliu Hossu,
Centenarul hirotonirii (1917-2017) – Centenarul Unirii (1918-2018)

Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla, în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai, organizează la Cluj-Napoca Simpozionul omagial: Episcopul greco-catolic Iuliu Hossu, Centenarul hirotonirii (1917-2017) – Centenarul Unirii (1918-2018), cu ocazia centenarului episcopatului PS Iuliu Hossu și a aniversării, împreună cu întreaga țară, a centenarului Unirii Transilvaniei cu România, pe care Ierarhul greco-catolic a vestit-o mulțimilor adunate la Alba Iulia.

Programul manifestării este conceput pe parcursul a două zile, 16-17 decembrie 2017. În prima zi, sâmbătă, 16 decembrie, Aula de conferințe „Cardinal Iuliu Hossu” a Catedralei în construcție din Piața Cipariu va găzdui un moment academic de evocare a luminoasei personalități a Episcopului mărturisitor al credinței. Vor susține comunicări: acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universității Babeș-Bolyai; prof. dr. George Cipăianu, de la Facultatea de Istorie și Filosofie a UBB Cluj; asist. univ. dr. Lucian Turcu, de la Facultatea de Istorie și Filosofie a UBB Cluj; și Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla.

A doua zi, duminică, 17 decembrie, în Catedrala Schimbarea la Față (B-dul Eroilor nr. 10), Sfânta Liturghie duminicală va fi dedicată comemorării Episcopului Iuliu Hossu, care timp de 13 de ani a fost Episcop de Gherla (1917-1930) și după aceea, ca Episcop de Cluj-Gherla (1930-1948), vreme de 18 ani s-a aflat pe tronul acestei catedrale. Odată cu scoaterea Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, în afara legii sub regimul comunist, au urmat anii de arest preventiv (1948-1950), apoi a fost deținut pentru încă 5 ani în închisoarea de la Sighet (1950-1955) și apoi închis cu domiciliu obligatoriu în diferite mănăstiri ortodoxe, până la moartea sa din 28 mai 1970. Episcopul Iuliu Hossu a fost un adevărat mărturisitor al credinței pentru care se află în curs cauza de beatificare.

Evenimentul comemorativ este situat la confluența a două centenare legate de personalitatea Episcopului Iuliu Hossu: în anul 2017 se împlinesc 100 de ani de la numirea, prin decret imperial, confirmarea de către Papa Benedict al XV-lea, consacrarea întru episcopat și instalarea sa pe tronul arhieresc al Gherlei. Totodată, anul 2018 va fi dedicat de întreaga țară centenarului Marii Uniri, în urma adunării ce a împlinit la 1 Decembrie 1918 la Alba-Iulia voința sutelor de mii de români care au cerut „unirea pe veci a Transilvaniei cu Țara Mamă, România”, cum declama atunci, de la tribună, tânărul Episcop Iuliu Hossu numit și „Vestitorul Unirii”.

În cadrul manifestărilor comemorative va fi prezentată și va putea să fie vizionată Expoziția documentară „Iuliu Hossu, Păstor al românilor și Mărturisitor al credinței”, cuprinzând referințe biografice, opinii ale unor personalități și imagini reprezentative din și despre viața Ierarhului de Cluj-Gherla. Simpozionul dedicat Episcopului Iuliu Hossu este organizat și cu scopul de a oferi, mai ales tinerelor generații, un model și exemplu de urmat pe drumul trăirii credinței: cel al Ierarhului și Păstorului care a fost, deopotrivă, om de înaltă cultură și dascăl, senator de drept și membru de onoare al Academiei Române, apărător al neamului românesc în spiritul dreptății și adevărului, având o vocație desăvârșită pentru unitate.

Personalitate marcantă a vieții spirituale și culturale, sociale și politice românești, eminentul Arhiereu, doctor în filosofie și teologie la Colegiul Urbano din Roma, preot militar în timpul primului război mondial, a fost unul dintre iluștrii Ierarhi care au luptat pentru propășirea Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, și a neamului românesc. Timpul episcopatului său în tronul eparhial (1917-1948) a reprezentat perioada de glorie, de maximă dezvoltare spirituală și pastoral-organizatorică a Eparhiei de Cluj-Gherla, fapt atestat și de Anuarul Pontifical din 1948, în care Eparhia de Cluj-Gherla avea 573 biserici și capele, 387 case parohiale, 419 preoți parohi și un număr de 421.652 credincioși greco-catolici, fiind cea mai numeroasă Eparhie din Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Pentru mărturia de credință oferită prin viața trăită cu creștinească demnitate în vremurile grele, fie în arest preventiv, fie în celule de închisoare, sau în alte locuri de detenție, Episcopul Iuliu Hossu a fost ridicat la demnitatea de „prinț al Bisericii” de către Pontiful roman, Papa Paul al VI-lea, devenind astfel cel dintâi Cardinal al neamului românesc (martie 1969). Eminența Sa Iuliu Cardinal Hossu nu a ajuns să primească din mâna urmașului Sfântului Petru însemnele și tronul rezervat demnității sale, deoarece a dorit să rămână în țară alături de credincioșii săi persecutați. Astfel, desăvârșind jertfa de bună mireasmă spirituală adusă Domnului, ca sămânță la temelia Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, scria în memoriile sale: „Primește, Doamne, jertfa ce Ți s-a adus, ale Tale dintru ale Tale, de (către) robii Tăi întăriți și luminați de Tine și așaz-o la temelia Bisericii noastre renăscute în durerile marii încercări”.

„La centenarul Marii Uniri și al episcopatului eminentului Arhiereu al Gherlei, mărturisitor al credinței și cel dintâi Cardinal al românilor, fie ca modelul vieții sale să constituie pentru noi un ideal de urmat spre mântuirea sufletelor și înflorirea Bisericii!” – sunt cuvintele pe care le adresează credincioșilor Episcopul actual de Cluj-Gherla, PS Florentin, împreună cu invitația de a participa la simpozionul omagial. Fie ca participanții la timpul de comemorare, comuniune și har, să se învrednicească de mijlocirea Episcopului Iuliu Hossu care, precum a promis, veghează în fața lui Dumnezeu pentru Biserica și neamul său: „Când ceasul dreptății va sosi, Biserica Unită să pășească în public cu doctrina iertării, cu armonia și pacea între oameni. Eu, în numele vostru, voi vorbi în fața Sfintei Treimi, în fața lui Isus și în fața Mijlocitoarei Doamne. Fiți tari în credință, nutriți speranța și iubiți-vă între voi și iubiți pe toți oamenii de orice naționalitate și de orice confesiune!” (Cardinal Iuliu Hossu).

DIRMM