FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ

din Universitatea Babeş-Bolyai

organizează

Înscrieri pentru admiterea în anul universitar 2021-2022

învăţământ de zi nivel licenţă cu durata studiilor de 3, respectiv 4 ani

sau nivel master cu durata studiilor de 2 ani.

Facultatea se adresează atât absolvenţilor de liceu şi tinerilor care doresc să devină asistenți sociali, profesori și/sau preoţi, cât şi laicilor sau mirenilor, fete sau băieți, femei sau bărbați, care doresc să-şi lărgească orizontul credinţei, să-şi aprofundeze motivaţiile propriei vieţi şi chiar să participe la acţiunea pastorală, didactică şi social-educativă a Bisericii.

Facultatea oferă un program de cursuri bogat şi actual, dar şi preocuparea pentru cultivarea unei autentice vieţi spirituale.

Perioada de înscriere este între 12 – 26 iulie și 06-11 septembrie 2021.

Admiterea va consta în depunerea dosarelor de înscriere pe platforma https://admitere2021.ubbcluj.ro, în vederea ocupării locurilor bugetate sau cu taxă.

Teologia este un domeniu fascinant, împlineşte omul şi îl determină să îşi trăiască propria vocaţie în perspectiva vieţii şi a veşniciei, dar şi oferă un răspuns inteligibil la marile întrebări şi provocări ale lumii în care trăim; ne ajută să depăşim crizele vieţii şi să înfruntăm cu curaj, entuziasm şi credinţă viitorul nostru. Studiul Teologiei ne ajută să ne desăvârșim în plan personal, deschizându-ne noi perspective asupra vieții, aflându-ne DE CE-UL, oferindu-ne astfel o traiectorie bine definită în viața noastră de zi cu zi.

Teologia, ca domeniu de cugetare despre Dumnezeu și despre iubirea Sa față de oameni, trebuie să fie prioritatea fiecărui om. Însă cei care intenționează să studieze în mod sistematic lumea cunoașterii teologice se înscriu la Facultatea de Teologie, unde vor beneficia de informații și valori atât de necesare pentru viața de acum și pentru mântuirea veșnică. Porțile teologiei sunt deschise tuturor.

Dacă aceste aspecte Vă preocupă Vă aşteptăm pentru mai multe detalii pe site-ul Facultăţii http://gct.ubbcluj.ro/ sau la secretariatele Departamentelor:

Blaj – 0745259.394; E-mail: zaharie.pintea@ubbcluj.ro

Cluj – 0264-599.579; E-mail: ilinca.toader@ubbcluj.ro

Oradea – 0259-416.953; E-mail: mihaela.gotia@ubbcluj.ro

Facultatea organizează admitere la următoarele specializări:

· Teologie greco-catolică asistență socială – nivel Licență, 3 ani, 180 credite, Departamentul Cluj

· Teologie greco-catolică didactică – nivel Licență, 3 ani, 180 credite, Departamentul Cluj

· Teologie greco-catolică pastorală – nivel Licență, 4 ani, 240 credite, Departamentul Cluj

· Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea) – nivel Licență, 4 ani, 240 credite, Departamentul Oradea

· Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj) – nivel Licență, 4 ani, 240 credite, Departamentul Blaj

ȘI:

· Teologie Biblică – nivel Master, 2 ani, 120 credite, Departamentul Cluj

· Fundamente creștine ale identității europene (Oradea) – nivel Master, 2 ani, 120 credite, Departamentul Oradea

· Teologie pastorală în comunitățile ecleziale (Blaj) – nivel Master, 2 ani, 120 credite, Departamentul Blaj

Vă așteptăm cu drag!