La 6 noiembrie 1927, episcopul de Lugoj din acele timpuri, Preasfințitul Dr. Alexandru Nicolescu, însoțit de alte două personalități ale Bisericii, canonici pe acea vreme, Pr. Dr. Ioan Bălan şi Pr. Dr. luliu Fiorian a sfințit biserica parohială din localitatea Cetea, Protopopiatul Alba.

În memoria acestui eveniment deosebit în viața oricărei comunități parohiale, duminica 12 noiembrie 2017 credincioșii din Cetea sau strâns la biserică pentru a sărbători  cei 90 de ani scurși de la acel moment, dar și pentru a aduce un pios omagiu tuturor celor care în vreun fel sau altul au făcut posibil, sau au participat direct la edificarea și sfințirea bisericii parohiale din sat.

Sărbătoarea a început la ora 10.00 cu celebrarea Sfintei Liturghii de către Pr. Ioan Fărcaș, Vicar Mitropolitan, care a răspuns astfel invitației la acest eveniment făcută de Pr. Călin Mihălțan, parohul locului. În predica rostită cu acest prilej, Pr. Ioan Fărcaș, pe lângă explicarea textului evangheliei duminicii, a elogiat hărnicia și unitatea de care dau dovadă credincioșii parohiei.

La finalul Liturghiei și înainte de oficierea parastasului de pomenire a tuturor ctitorilor și celor care și-au adus aportul la ridicarea și sfințirea bisericii, în cuvântul său, Pr. Călin Mihălțan a subliniat faptul că nepoții și strănepoții își omagiază bunicii și străbunicii și a citit câteva pasaje din articolul legat de acest eveniment scris în 1927 în ziarul „Unirea Poporului” de la Blaj. La parastasul de pomenire a participat și Pr. Călin Gheorghe Moga, care până în urmă cu câteva luni, a păstorit credincioșii greco-catolici din Cetea.

În final preoții și credincioșii au participat la agapă frățească pregătită pentru acest eveniment.

Pr. Călin Mihălțan