La Editura Napoca Star a apărut recent volumul „Homo viator”, coordonat de Alin Tat. Volumul, din colecția Mirador, însumând 170 de pagini, format 13×20, poate fi comandat prin email, la adresa contact@napocastar.ro, pentru prețul de 30 de lei. Redăm prezentarea editorului, apoi lista lucrărilor incluse.

Volumul de față cuprinde șapte studii pe teme ecumenice, reprezentând continuarea unui proiect început în anul 2016 cu volumul colectiv Deja, dar nu încă. Studii ecumenice, urmat în 2017 de Paradisul pierdut, de Paradisul regăsit și de Cuvânt și taină. Am trecut de la accentul patristic al volumului anterior la dimensiunea antropologică a reflecției ecumenice, conjugată cu incitanta temă a raportului dintre credință și rațiune.

Sunt din ce în ce mai convins că propunerea ecumenică nu se poate reduce la o teologie sectorială care ar avea ca obiect dialogul sau conversația ecumenică, ci mai degrabă – în sens larg – ea poate și trebuie să propună dezbaterii inter-eclesiale idei teologice provenind din tradiții particulare, din școli teologice sau de la teologi individuali. De aceea volumul cuprinde texte foarte diverse, debutând cu o lectură a Genezei 2, cu privire la proiectul lui Dumnezeu asupra umanității (Pațulea), continuă cu un eseu despre credință (Jemna) și cu un altul despre întâlnirea teofanică (Duca), trecând prin doctrina simțurilor spirituale a lui Augustin (Huian) și a cunoașterii de sine rezultată din experiența mistică, potrivit Sfântului Bernard de Clairvaux (Constantinescu), pentru a a junge, mai aproape de noi, la un autor precum Kierkegaard (Teodorescu) sau a gândirii lui Dumitru Stăniloae, privită dinspre o altă tradiție teologică (Mănăstireanu).

Imaginea omului călător, aleasă ca titlu al volumului, corespunde nu doar unei „definiții” antropologice, ci se poate aplica și reflecției teologice în general, a peregrinării prin Scriptură în istorie, sau celei pe care aici o numim ecumenică.

Iată la final textele incluse în acest volum: Călin Daniel Pațulea – „Proiectul lui Dumnezeu cu privire la cea dintâi umanitate și răspunsul din partea acesteia (cf. Fac 2, 4b-25; 3, 1-24)”; Dănuț Jemna – „Asupra credinței creștine”; Bogdan Duca – „Dumnezeu cel Străin și omul cel alienat. Eseu teologic despre întâlnirea teofanică”; Georgiana Huian – „Gustaui et esurio et sitio…: Augustine and the Spiritual Taste”; Ștefan Constantinescu – „Antropologia teologică a Sfântului Bernard de Clairvaux”; Valentin Teodorescu – „Kierkegaard and the rationality of the transition between the competing interpretations of existence”; Dănuț Mănăstireanu – „My Personal Encounter with Fr. Dumitru Staniloae’s Theology”.