În perioada 11-13 aprilie, în parohia greco-catolică ”Sfântul Spirit” au avut loc trei zile dedicate familiei. Inițiativa a aparținut Biroului pentru Pastorația Familiei, din cadrul Arhieparhiei Greco-Catolice de Alba Iulia și Făgăraș, coordonat de către pr. Gecășan Tudor-Alexandru, în calitate de director și de pr. protopop Radu Vasile Roșu, în calitate de organizator și membru al Biroului. Invitat special a fost pr. dr. Felician Tiba, director al Oficiului pentru Pastorația Familiei, din cadrul Curiei diecezane al Episcopiei Romano-Catolice de Iași.

La conferințele desfășurate în cele trei zile au participat familii din Alba Iulia și Sebeș, preoți și protopopi, precum și operatorii pastorali din protopopiatele arhieparhiei.

Conferința de deschidere a fost: ”Familia, o comoară de descoperit”. ”Soții nu sunt proprietate unul pentru celălalt, spunea părintele Felician, ci sunt un dar, darul lui Dumnezeu oferit, nu spre a fi folosit, ci pentru a fi îngrijit. Soții sunt oferiți unul celuilalt pentru a se face fericiți, pentru ca unul să aibă grijă de celălalt. Misiunea de a iubi devine pentru fiecare în parte nu doar un imperativ, ci o vocație, pentru că primul care ne-a iubit mai întâi a fost Dumnezeu, iar noi trebuie să-l imităm.”

Numărul mare de participanți a confirmat actualitatea temei, ca și utilitatea conținutului, dovadă că a doua zi, când a fost tema: ”Provocări ale familiei de azi”, biserica s-a dovedit aproape neîncăpătoare. Printre provocări, părintele Felician Tiba a individualizat industrializarea excesivă și de multe ori neînțeleasă de către soți, divorțul, înțelegerea improprie a actului conjugal, nu ca dăruire totală de sine, ci ca instrumentalizare a celuilalt.

La aceste întâlniri s-a dorit o mai mare conștientizare cu privire la importanța familiei și la necesitatea de a promova valorile creștine ale acesteia în societatea de astăzi. ”A susține familia astăzi este datoria tuturor, spunea părintele coordonator al acestor zile, dar pentru preoți devine o obligație, iar prima misiune în favoarea ei trebuie să fie chiar slujirea care se face în parohie. În acest sens, preoții au fost invitați să acorde o atenție mai mare tematicii familiei în predicile din cadrul Sfintei Liturghii.

Sâmbătă, 13 aprilie, au avut loc trei conferințe cu temele: ”Cu familia în fața Creatorului”, ”Soț și soție i-a oferit” și ”Tată și mamă au devenit”. Pornindu-se de la ”început”, de la acel moment în care Dumnezeu a gândit familia, trecând prin experiența nefericită a primului păcat și ajungându-se în zorii Noului Testament, la modelul Sfintei Familii de la Nazaret, s-a ajuns la familia concretă de astăzi și s-a subliniat rolul fiecărui soț în ceea ce privește binele și frumusețea familiei.

Am avut bucuria de a-l avea cu noi la Sfânta Liturghie pe Preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, care a adus binecuvântarea și salutul Arhiepiscopului   Major Cardinal Lucian Mureșan. Preasfințitul și-a manifestat bucuria pentru inițiativa întâlnirii, încurajând activitățile pastorale în sprijinul familiei creștine.

La capătul celor trei zile vrem să mulțumim în primul rând lui Dumnezeu, ierarhilor noștri și tuturor celor care prin prezența lor au ținut să dea consistență efortului făcut, familiilor protopopilor și familiilor preoților care ne-au fost alături, precum și părintelui Felician. Ne dorim să putem oferi în continuare astfel de momente care să ne înalțe și să ne motiveze în drumul vieții noastre de familie.

Biroul pentru Pastorația Familiei