Miercuri, 27 iunie 2018, a avut loc la Blaj o manifestare comemorativă dedicată Episcopului martir Ioan Suciu. Manifestarea a fost organizată de AGRU Blaj în colaborare cu Parohia Blaj II și a fost ocazionată de împlinirea a șaizeci și cinci de ani de la tragicul sfârșit al Episcopului Ioan Suciu în închisoarea de la Sighet.

În biserica parohiei (Capela Arhiereilor), loc în care își dorm somnul de veci câțiva dintre episcopii și mitropoliții Blajului, s-au strâns aproape două sute de credincioși care au ținut să fie prezenți la momentul comemorativ.

În mijlocul credincioșilor a fost prezent cu acest prilej Preasfințitul Claudiu, Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore care, împreună cu părintele paroh Cristian Rus și cu alți șase preoți din Blaj, au oficiat slujba parastasului.

Doamna profesoară Viloria Comșa a prezentat apoi câteva momente ale vieții și activității episcopului comemorat, subliniind că: „Episcopul Ioan Suciu este unul dintre valoroasele repere și modele sublime de credință, moralitate, tărie în încercări și, nu în ultimul rând, jertfă supremă pentru Cristos și Biserica Sa, pe care, noi cei de azi le avem.”

Referindu-se la începutul perioadei persecuției Bisericii noastre și a credincioșilor ei, doamna Comșa a spus:„ Despre activitatea Episcopului Ioan Suciu în perioada de început a comunismului în țara noastră, citim următoarele în lucrarea, „Diplomația franceză despre lichidarea Bisericii Române Unite”, de Ovidiu Bozgan: „Episcopul a combătut comunismul cu toată puterea sufletului său: astăzi și în zilele ce vor urma – spunea el – există un singur lucru pe care nu ai voie să-l faci, să fii trădător. Există un singur drum în viață care te îndepărtează de trădare, cel eroic. Numai pe această cale poți răscumpăra lumea. El obișnuia să le spună credincioșilor: Bisericii Greco-Catolice îi lipsesc martirii. Îi lipsesc încă rănile Mântuitorului. Numai persecuția ne va putea oferi coroana martiriului și va putea arăta lumii întregi ce suntem noi de fapt: Fii și apostoli adevărați ai Bisericii! El a urmat această cale a martiriului. Cu el s-a început prigoana împotriva Bisericii Române Unite.”

Domnul profesor universitar doctor Ion Buzași a vorbit apoi despre scriitorul Ioan Suciu, trecând în revistă principalele lucrări pe care episcopul martir le-a scris în scurta sa viață, menționând importanța teologică și morală a acestor lucrări, atât în perioada în care ele au fost scrise cât și astăzi.

Cu prilejul manifestării, cei prezenți au avut posibilitatea să vadă o serie de fotografii din diferite perioade ale vieții Episcopului Ioan Suciu, dar și o cămașă și o reverendă a eroului-martir, care se află în posesia unei nepoate a episcopului (doamna Mariana Bircea).

Adresându-se participanților la manifestarea comemorativă, Preasfinția Sa Claudiu a subliniat importanța pe care readucerea în actualitate a unor personalități ale Bisericii noastre o are pentru noi, cei de azi, cu atât mai mult cu cât viața și activitatea unora dintre ei rămâne, peste ani, un model demn de urmat.

Ion M.

Foto: Nicu Goga