Adunarea generală a preoților Eparhiei de Cluj-Gherla s-a desfășurat luni, 20 decembrie 2021, în capela „Sf. Iosif” din incinta Catedralei greco-catolice în construcție (Piața Cipariu, Cluj-Napoca). S-au reunit,  pentru un tip de rugăciune și dialog,  în pregătirea Sărbătorii Nașterii Domnului, peste 130 de preoți de pe întreg teritoriul Eparhiei, avându-l în mijlocul lor pe Preasfințitul Claudiu, Episcopul eparhial. Întâlnirea, în cadrul căreia preoții au primit și scrisoarea pastorală a Preasfinției Sale Claudiu la sărbătoarea Nașterii Domnului, a fost o ocazie pentru Episcopul eparhial să adreseze preoților câteva cuvinte de salut, comuniune și întărire în credință.

După ce s-a făcut rugăciunea Orei a 6-a canonică, în cuvântul adresat preoților Preasfinția Sa Claudiu le-a reamintit că, în aceste zile, „Biserica ne este prezentată ca o familie și mottoul Episcopiei pentru anul pastoral este «Familia Bisericii, o casă pentru toți». Aș vrea ca acest motto să nu fie doar o lozincă, ci să se concretizeze într-o formă de trăire comună, de împărtășire.” Preasfinția Sa le-a adresat preoților urări cu ocazia sfintelor sărbători și invitația de a se regăsi ca o familie „în jurul Familiei Sfinte din Betleem”. Un subiect important dezvoltat s-a referit la recentul parcurs sinodal la care Sfântul Părinte a invitat întreaga Biserică, un proces de consultare care nu se limitează doar la Episcopi și preoți, ci se extinde la persoanele consacrate, la laici, la persoanele care se află «la periferia» Bisericii, cu toții sunt chemați să participe la „o viziune comună a Bisericii”, la o îmbunătățire a nivelului vieții de credință în Biserică și a pastorației. Pentru facilitarea acestui demers, la nivelul Eparhiei de Cluj-Gherla a fost înființată Comisia pentru Parcursul Sinodal. Coordonatorul acestei comisii, pr. Marius Cerghizan, Vicar general, a oferit preoților – și prin ei credincioșilor – un ghid referitor la procesul de consultare, pentru ca toți credincioșii, din toate comunitățile, să poată participa la parcursul sinodal.

Pr. Marius Cerghizan a prezentat acest instrument de lucru și aspecte legate de drumul spre Sinodul Episcopilor care va avea loc la Roma, în toamna lui 2023, cu tema: „Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare, misiune”. Broșura cuprinde îndrumări practice care să vină în întâmpinarea parohilor și a credincioșilor, pentru ca, împreună, să poată descoperi planul lui Dumnezeu și propria vocație în viața Bisericii. Între altele, a arătat că „Sinodul este un drum de discernământ spiritual și eclezial care se face în adorație, în rugăciune, în contact cu cuvântul lui Dumnezeu. Este obiectivul primei faze a procesului sinodal, numit și faza eparhială, care se desfășoară în cadrul Eparhiei din luna octombrie, de când Preasfințitul Claudiu a deschis procesul sinodal, și până în luna mai 2022, când sinteza ce va fi realizată la nivelul Eparhiei de Cluj-Gherla va fi înaintată către Comisia arhieparhială a consultării sinodale de la Blaj.”

Pr. Daniel Avram a prezentat la final câteva noi apariții ale Editurii „Viața Creștină”, pe care o coordonează, precum „Arta vindecării”, de Fabio Rosini, „Permanenta dezbatere”, de Paul Valadier, sau „Nestematele Sfântului Iosif”, de Donald H. Calloway. La final a prezentat cărțile realizate în cadrul Biroului pentru Evanghelizare și Cateheză. Cea dintâi, „Pregătirea copiilor pentru Spovadă și Euharistie. Ghid pentru cateheți”, are scopul de a oferi o metodă generală de lucru în catehizarea copiilor, „un instrument practic, frumos realizat”, care, a menționat el, „cuprinde și mărturii ale celor care au făcut Prima Sfântă Împărtășanie”. A doua carte: „Biserica e (și) familia ta. Reflecții despre Biserică și despre locul și rolul nostru în ea”, este ocazionată de tema anului pastoral și oferă credincioșilor o abordare accesibilă, redactată într-un limbaj direct, pe înțelesul tuturor, a temelor importante referitoare la Biserică: „Biserica e mama noastră, familia, «arca» noastră, ogorul lui Dumnezeu, turma Bunului Păstor, Templul lui Dumnezeu, Via Domnului, Biserica e Trupul, Mireasa lui Cristos”.

Colindul tradițional „O, ce veste minunată” a încheiat Adunarea generală a preoților. În zilele care urmează, cu toții, preoți, persoane consacrate și credincioși, se vor apropia de Sfânta Iesle a Nașterii Domnului, în adorație și rugăciune în fața miracolului vieții lui Dumnezeu, care dorește, an de an, să aducă bucurie în suflete. Este adevărul despre care încredințează Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul eparhial de Cluj-Gherla, în scrisoarea pastorală pe care fiecare preot a luat-o cu el în parohie, purtând astfel și mesajul: „«Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui» (Mt 16,18). Sunt cuvintele Mântuitorului, este promisiunea făcută Bisericii Sale, deci nouă tuturor. Sărbătoarea Nașterii Pruncului Sfânt ne aduce aminte de acest legământ într-o maniera suavă, însă lupta spirituală este deja prezentă chiar acolo, în inima miracolului nașterii Fiului lui Dumnezeu. Ce speranță trebuie să inunde sufletele noastre însă, văzând că moartea este biruită de zâmbetul unui Prunc; ce pace, văzând iubirea Maicii Sfinte ce-l ocrotește pe Fiul lui Dumnezeu și pe fiecare dintre noi de puterea întunericului; ce liniște, atunci când contemplăm în Sfântul Iosif, ocrotitorul Eparhiei, păzitorul viselor noastre de coșmarul unei lumi ce se destramă. (…) Vă asigur pe toți de apropierea mea sufletească, vă binecuvântez și vă încredințez ocrotirii Sfintei Fecioare Maria și a Sfântului Iosif. Pruncul Dumnezeiesc să se nască în sufletele noastre, în familiile noastre, în Episcopia noastră, aducând tuturor minunatele Sale daruri!”.

Galerie imagini
Video