La reşedinţa Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj a avut loc sâmbătă, 23 septembrie, Adunarea Generală a Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi (AGRU), eparhial Lugoj. Ultima Adunare Generală AGRU eparhial a avut loc în toamna anului 2019. Perioada grea din ultimii ani, datorată pandemiei a făcut ca întâlnirile să se desfăşoare mai mult în mediul online. AGRU, atât la nivel eparhial cât şi la nivelul întregii Biserici Greco-Catolice din România, se găseşte într-un moment de „potrivire a pasului” cu provocările, nevoile și solicitările în continuă și rapidă schimbare ale societății actuale.

Programul Adunării Generale a AGRU Eparhial Lugoj a început cu un moment de rugăciune. A urmat cuvântul introductiv al Preasfinţitului Ioan, episcop de Lugoj, care – mai întâi – le-a mulţumit participanţilor pentru prezență și timpul oferit, pentru mărturia credinței lor care „îmi aduce multă bucurie și dă sens misiunii mele. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut până acum pentru Biserică”.

În continuare ierarhul a subliniat faptul că Biserica este constituită din poporul lui Dumnezeu și cler ca unitate. Nu este vorba despre o dualitate ci este vorba despre roluri, misiuni, și carisme în scopul binelui tuturor, al desăvârșirii, al plinătății, în vederea mântuirii sufletului și a sufletelor.

„Rolul ierarhiei, al conducerii episcopiei în privința AGRU eparhial Lugoj este acela de a-i face spațiu, de a-i da voce, de a veghea la o organizarea și funcționare sa justă, după statut”, a afirmat episcopul.

Ierarhul a subliniat că una din misiunile conducerii AGRU eparhial este aceea de a identifica și mobiliza credincioşi laici; de a identifica obiective realiste și necesare eparhiei și parohiilor, și a lucra pentru a le atinge; dar și acela de a menține echilibrul și comuniunea în cadrul AGRU eparhial.

După cuvântul introductiv al ierarhului, Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar general şi Asistent Spiritual AGRU eparhial, a prezentat şi explicat noul statut al AGRU naţional, care se aplică şi la nivel de eparhie respectiv parohie.

În continuare, dl. Iustin Bursaş, preşedinte AGRU eparhial Lugoj a prezentat un cuvânt pe tema: AGRU, o necesitate? După o scurtă incursiune istorică a arătat că baza AGRU porneşte de la nivelul parohial, unde apostolatul laic este exercitat în forma cea mai simplă şi concretă. Ca aspect practic a sugerat că ar fi oportun pe viitor să existe o evaluare cel puţin anuală prin care fiecare paroh să prezinte sub forma unui chestionar dacă în parohia lui există AGRU, să motiveze dacă asociaţia nu este reprezentată şi, – acolo unde există AGRU – să fie consemnate activitățile întreprinse.

După o pauză de cafea, dl. profesor universitar dr. Sigismund Duma a prezentat o expunere, subliniind exemplul înaintaşilor Bisericii Române Unite, care s-au implicat în sfera politică, socială şi culturală a vremii, ducând valorile apostolatului laic în aceste medii. A subliniat necesitatea şi importanţa funcţionării AGRU-lui în zilele noastre, la nivel parohial.

Ultima parte a întâlnirii a fost dedicată dezbaterilor. Participanţii au adresat diverse întrebări pe marginea prezentării noului statut. A fost aleasă delegaţia AGRU eparhial care va participa la Adunarea Generală AGRU naţional de la Cluj, la sfârşitul lunii octombrie.

S-a stabilit ca următoarea Adunare Generală a AGRU eparhial Lugoj să aibă loc în ziua de 9 decembrie, având ca obiectiv principal alegerea noii conduceri AGRU eparhial Lugoj.

Întâlnirea s-a încheiat cu masa de prânz.

A consemnat: Raimondo-Mario Rupp