Un moment dedicat „bucuriei, comuniunii și participării” a fost Adunarea Eparhială din acest an, desfășurată pe 6 februarie a.c. la Sanctuarul Eparhial Maica Domnului din Oradea, condusă de Preasfinția Sa Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea, și pr. Mihai Vătămănelu, Vicar General. Au participat pr. Vicar Judecătoresc Răzvan Iacob, protopopi, preoți, diaconi și persoane consacrate de pe întreg cuprinsul Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, alături de responsabilii diverselor departamente ale Curiei Episcopale, reprezentanți ai instituțiilor educative și ale asociațiilor care funcționează pe lângă Episcopia Greco-Catolică de Oradea.

Adunarea Eparhială a început cu un moment comun de rugăciune al tuturor participanților, urmat de cuvântul de bun venit al Preasfinției Sale Virgil Bercea, eparhul locului, care a adus în atenție la Adunarea Eparhială din acest an trei subiecte: Sinodul despre sinodalitate din Vatican, Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare și misiune – ca manieră de a lucra împreună în Biserică, noua constituție apostolică „Praedicate Evangelium” privind reforma Curiei Romane, ale căror criterii sunt general valabile în misiunea Curiilor Episcopale și ale parohiilor, și declarația „Fiducia supplicans” asupra sensului pastoral al binecuvântărilor, abordată tangențial.

„Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea vi se vor adăuga!” (Mt 6, 33) este îndemnul păstorului greco-catolic al Eparhiei de Oradea, care a reiterat dorința Papei Francisc ca acest „drum Sinodal să fie trăit ca un timp de har, în bucuria Evangheliei”. Prin „comuniunea, participarea și misiunea noastră – a spus PS Virgil – putem deveni o Biserică sinodală, o Biserică deschisă, aproape de toți, reflectând acel stil de apropiere, de compasiune și de blândețe a Domnului. Să fim deschiși la inspirația și harul Spiritului Sfânt! Să ne întrebăm astfel: «cum ne ajută acest parcurs sinodal să mergem împreună, la diferite niveluri: local și universal, pentru a propovădui Evanghelia?», „Ce măsuri adoptăm în Spiritul Sfânt pentru a face să creștem ca Biserică sinodală?»”.

În acest sens, a doua sesiunea a Adunării Sinodale care se va desfășura la Roma în luna octombrie 2024, are ca priorități persoanele sărace din Biserică și Evanghelia, participarea femeilor la responsabilitățile Bisericii, acceptarea fiecăruia așa cum este și noile spații misionare. Cele trei argumente cheie identificate sunt: primatul, colegialitatea și sinodalitatea. Într-o lume cu o tendință de clericalizare a laicilor și de creare a unui elitism, sinodalitatea și colegialitatea vor să se exprime prin participarea întregului popor al Lui Dumnezeu la elaborarea deciziilor și concretizarea misiunii specifice. „Care este calea pe care trebuie să mergem? O predicare autentică, din tot sufletul, a Cuvântului, pentru a reda credincioșilor bucuria trăirii cuvântului!”. Primează Cuvântul, care s-a făcut trup și a Înviat.

Eparhul de Oradea a subliniat deopotrivă importanța înțelegerii faptului că suntem chemați să predicăm Evanghelia, acesta fiind primul mod și cel mai simplu de servire a Bisericii, exprimat chiar de Mântuitorul în: „Mergând predicați…”. Datoria expresă este așadar „să vestim Evanghelia, să îndemnăm lumea să creadă, prin mărturie, cuvânt și opere, prin milostivirea pentru frații în suferință, pentru cei slabi, pentru cei bolnavi, pentru cei suferinzi, în perspectiva eclesiologică a poporului Lui Isus Cristos. Această viață de comuniune a Bisericii îi conferă ei perspectiva sinodală. Communio episcopaliscommunio ecclesiarum și communio fidelis, cu toții împreună cu Sfântul Părinte, care este garantul unității și al comuniunii Bisericii.”

Curia Romană este în serviciul Sfântului Părinte și al episcopilor, iar Curia Episcopală este în serviciul Sfântului Părinte, al preoților și al credincioșilor, servind misiunea Succesorului lui Petru (primatul Bisericii) pentru a-L ajuta în rolul de principiu perpetuu și fundament al unității. Curia episcopală este coresponsabilă în ceea ce privește comuniunea, ajutând episcopul în opera de misiune, consiliază, încurajează, ajută, fiind atentă și prietenoasă. Curia Romană și cea Episcopală sunt pentru binele poporului lui Dumnezeu și în misiunea comuniunii.

Au fost menționate hirotonirile de preoți și diaconi de anul trecut, schimbările în unele parohii, precum și vizitele pastorale, transmise de pr. Antoniu Chifor, Vicar cu Preoții. PSS Virgil Bercea a îndemnat în mod deosebit toți participanții la Adunarea Eparhiei Greco-Catolice de Oradea să transmită cu bucurie Cuvântul Evangheliei, conlucrând la comuniunea Bisericii. În această optică, diferitele departamente ale Episcopiei Greco-Catolice de Oradea au prezentat contribuția lor în această misiune:

Departamentul cultural – doamna Rodica Indig, consilier cultural – prin tot ceea ce face dorește să ducă cuvântul Evangheliei prin cânt, în cadrul concertelor organizate, iar prin expoziții să fie puse în evidență tradiția Bisericii și modelele Bisericii, pentru a ajunge la o comuniune prin identitate. Credincioșii au nevoie de această respirație prin cultură, fiind un acces către Dumnezeu. Departamentul cultural are oportunitatea de a lucra cu toate departamentele din Episcopie, mulțumind fiecăruia în parte cu acest prilej.

Pr. Vicar General Mihai Vătămănelu a vorbit despre bunul mers al chestiunilor economice-administrative ale EGCO, prin care s-a continuat susținerea financiară a diferitelor proiecte de la Seminarul Teologic orădean și Liceul Greco-Catolic, precum și a evenimentelor culturale. De asemenea, s-au sprijinit proiecte de construcții de biserici și reabilitare de case parohiale, la Calea Mare, la „Sf. Anton” Ioșia – Oradea, la parohia nou înființată „Fericitul Valeriu Traian Frențiu” din Tineretului – Oradea, Petit, Sâmbăta, Iaz, Petrani, Prisaca, Sântandrei II, Valea lui Mihai șa. S-au achiziționat trei imobile în localitatea Oradea, s-au efectuat lucrări de igienizare și reparații la acestea, s-au susținut lucrări ample de amenajare a bucătăriei și a sălii de mese, urmând apoi și la Seminar, s-a susținut proiecte de reabilitare ale unor săli de bază ale Liceului Iuliu Maniu, (…) s-au finalizat lucrările de abilitare exterioară a Vilei Marian din Stâna de Vale, precum și a Cantonului din Stâna de Vale, s-au demarat lucrările de amenajarea ale unui drum forestier de 8 km, proiect european în valoare de 1 milion jumătate de euro. (…)Pe viitor, două proiecte mari europene: un camping la Stâna de Vale cu observator și renovarea turnului Catedralei și a Bisericii Seminarului fără pictură, parțial, pentru care s-au depus cereri spre finanțare nerambursabilă.

Departament juridic – analiza deciziilor legate de bunurile Bisericii și atacarea în Justiție a deciziilor nefavorabile, precum și asigurarea juridică la toate nivelurile de jurisdicție. Asociațiile existente în cadrul Bisericii și fiecare entitate juridică care funcționează pe lângă Episcopie este invitată să adauge în statut ca toate proprietățile și bunurile în cazul desființării asociației să treacă în proprietatea Episcopiei. De asemenea, se cere decret sau acord de funcționare pe teritoriul Episcopiei pentru înființare. Pentru a veni în întâmpinarea preoților, s-a numit o comisie care să verifice activitatea protopopiatelor și parohiilor, în mod special în ceea ce privesc chestiunile juridice.

Departamentul de proiecte – în colaborare cu Eugen Clintoc și Mihai Miclăuș, au fost primite proiecte pentru renovarea casei parohiale din Valea lui Mihai, Biserica „Sf. Treime”, Biserica din Calea Mare, Biserica „Sf. Anton”, Cantonul „Stâna de Vale”, construirea Centrului Pastoral di  Stâna de Vale și pentru formare.

Administrarea economică a pădurilor este una dintre activitățile care susțin cel mai mult fondurile Episcopiei. După calamităților din 2017, s-au continuat lucrările de curățare și plantare de noi puieți, Episcopia având în centru ca instituție, principiul continuității și al permanenței pădurilor, respectiv al biodiversității și conservării pădurilor, respectând totodată legislația silvică prin care se obligă de realizarea lucrărilor de curățare și mentenanță pe toate suprafețele exploatate. Prezentând apoi bugetul pe anul trecut, Părintele Vicar General a amintit și despre firma Trattoria Seminarii – care este disponibilă la toate evenimentele Liceului, Seminarului și ale Episcopiei.

Departamentul pentru pastorația familiilor – din partea pr. Mihai Tegzeș, Vicar cu Pastorația Familiilor – s-au prezentat activitățile din anul trecut, printre care Întâlnirea Eparhială a Familiilor de la Marghita, exercițiile spirituale pentru familii, dorind pentru 2024 să fie promovate întâlnirile spirituale cu familiile, pregătirea la căsătorie a logodnicilor, întâlnirile eparhiale, de două ori pe an, precum și exercițiile spirituale ale părinților, la Întâlnirea Eparhială a copiilor.

Departamentul de comunicare – Mihaela Caba-Madarasi – comunicarea este comuniune, încurajându-se și pe viitor să se păstrarea legăturii Biroului de Presă cu evenimentele din teritoriu, membrii acestui departament dorind totodată să fie „Misionari digitali” pentru a locui spațiile virtuale, dar și de a valorifica toate instrumentele care ne stau la dispoziție, printre care: site-ul instituțional «www.egco.ro», pagina de Facebookcanalul YouTube și revista „Vestitorul”. Suntem chemați la o bucurie care trebuie să fie reînnoită pentru a o împărtăși tuturor!

Departamentul de drept canonic – pr. Răzvan Iacob, Vicar Judecătoresc – Tribunalul Judecătoresc, a cărui misiune principală este rezolvarea cauzelor matrimoniale, canonice, dar nu numai, a făcut parte anul trecut din comisia de redactare a Dreptului Particular de la Blaj, având anul acesta ca principal scop rezolvarea cauzelor și în special respectarea timpilor alocați – prin noile reglementări, procesul se rezolvă în maxim 1 an de zile. Participarea la cursul organizat de Curia Romana rămâne și în acest an printre obiectivele Tribunalului.

Asociația Caritas Eparhial Oradea – pr. Olimpiu Todorean, președinte – își îndeplinește misiunea prin serviciile oferite la: Cantina socială (str. Theodor Aman nr. 1C, Oradea), în cadrul căreia activitatea „Dușurile sociale” este o activitate unică în orașul nostru, Centrul rezidențial „Casa Frențiu” (str. Spartacus nr. 35B, Oradea), unde 48 de persoane vârstnice se bucură de cele mai bune îngrijiri, Centrul de tip after-school „Sfântul Martin” din Ioaniș, unde 64 de copii ajung săptămână de săptămână să își facă temele, prevenindu-se astfel abandonul școlar, Centrul de Informare și Consiliere pentru Refugiați Oradea (str. Dr. Ioan Cantacuzino nr. 56.) care a primit în septembrie 2023 vizita Excelenței Sale Kathleen Kavalec, ambasador al Statelor Unite ale Americii în România,  precum și Blocul D.A.R. (str. Dr. Ioan Cantacuzino nr. 56, Oradea) destinat tinerilor crescuţi în sistemul de protecţie a copilului, care au un loc de muncă şi doresc să îşi întemeieze o familie, dar sunt lipsiţi de orice sprijin. La sfârșitul anului 2023, Caritas Eparhial Oradea avea 43 de angajați și 160 voluntari, din care activi, în 2023, au fost 67.

Biroul Pastoral al EGCO – doamna Ramona Dragoș – a prezentat activitățile cu tinerii din anul 2023, printre care ZMT de la Lisabona la care au participat 30 de tineri din toate protopopiatele și 7 voluntari. Scopul tuturor activităților este acela de a ajuta ca aceștia să fie la rândul lor evanghelizatori în protopopiate/parohii. Anul acesta se consideră foarte importante exercițiile spirituale ale tinerilor pe protopopiate, fiind invitat fiecare Protopopiat la organizarea lor în teritoriu. Întâlnirea eparhială a copiilor pe 25 mai a.c., Întâlnirea Eparhială a Tinerilor, Universitatea de Vară, tabăra de la Loreto,  pelerinajul tinerilor de la Șimleu la Sighet, foarte important pentru formarea lor și Întâlnirea Națională a Tinerilor (4-7 septembrie a.c., la Cheile Grădiște) sunt activitățile programate pentru acest an. În ceea ce privește asociația Zil éos, va fi un colocviu internațional din 10-12 martie a.c., cu tema „Biserica și tinerii, noutăți și angajamente”, organizat cu Facultatea de Teologie Greco-Catolică și Episcopia Greco-Catolică, la care vor lua parte un teolog canadian, membru al Sinodului de la Roma, și rectorul UBB, prof. dr. Daniel David.

Seminarul Teologic „Sfinții Trei Ierarhi” – pr. rector Anton Cioba – a subliniat importanța acestei instituții de bază a Bisericii care asigură formarea și continuitatea vocațiilor, cu un număr de peste 30 de seminariști, 5 seminariști la Roma. Rectorul a invitat ca fiecare participant la Adunarea Eparhială să susțină și să încurajeze seminariștii, care se confruntă totodată cu provocările tinerilor de astăzi. Pentru a cunoaște realitățile parohiilor, aceștia efectuează vizite pastorale.

Liceul „Don Orione” din Oradea – pr. Gabriel Ciubotariu – sunt în prezent 736 de copii, de la grădiniță, până la liceu, unde sunt două profiluri: științele naturii și tehnician mecatronist, urmând ca din luna septembrie a.c. să existe un profil de filologie, intensiv limba italiană. În anul 2023 s-au finalizat două proiecte mari „Agenți ai schimbării în comunitatea unde ești” și un proiect de mecatronică împreună cu alte șase țări. S-a finalizat un alt proiect, Centrul de orientare în carieră, deschis tuturor prin cursuri gratuite de 40 ore. Eficientizarea termină este unul dintre proiectele de viitor, alături de „adoptarea” unui copil din Madagascar, la distanță.

Departamentul de la Oradea a Facultății de Teologie Greco-Catolică din cadrul UBB – prof. Ionuț Popescu, responsabil departament, a subliniat că se dorește continuarea misiunii de formare academică a candidaților la preoție și de îmbogățire a cunoștințelor laicilor. Notând o nouă abordare a actualilor studenți teologic, mult mai optimistă, acest departament dorește promovarea cercetării teologice și formarea unei școli teologice greco-catolice și de diseminare a valorilor creștine către societate.

Părintele Gavril Buboi, Protopop de Oradea, a exprimat sintetic activitatea celor zece protopopiate ale Eparhiei de Oradea, ca punct de plecare. Scăderea demografică abruptă, migrația tinerilor și a familiilor tinere spre oraș sau alte țări, lipsa preoților și a cantorilor, poate chiar criza unui simț identitar sunt printre problematicile prezente în majoritatea protopopiatelor. Întoarcerea la Cuvântul întrupat, predicat, dar mai ales trăit este ceea ce ne poate oferi nouă Isus, credincioșilor noștri și celor din afara Bisericii!

Casa Memorială „Iuliu Maniu” – pr. Cristian Borz – a vorbit despre Anul Iuliu Maniu, decretat prin lege în 2023, care a fost marcat prin trei proiecte importante:  colaborarea cu Institutul Cultural Român – o conferință la Ambasada României din Londra, la Viena, la Chișinău, apariția a patru cărți, recuperarea unei metode de a stârni interesul generațiilor tinere pentru istorie – publicarea unui roman de benzi colorate, precum și expoziția itinerantă realizată împreună cu Muzeul de Artă și Istorie Zalău, vernisată în peste 20 de locații. În luna mai, un concurs național de istorie despre Iuliu Maniu (finala, 18-19 mai la Bădăcin), va fi publicată o carte Remember Iuliu Maniu și a doua ediție a simpozionului internațional organizat la Bădăcin, împreună cu specialiști din afara Bisericii.

Alte tematici abordate spontan pe parcursul Adunării Eparhiale au fost: inteligența artificială și căsătoria persoanelor văduve. La final, PSS Virgil Bercea a acordat crucea Jubileului de Argint preoților care au aniversat 25 de preoție.

Mulțumind tuturor celor prezenți pentru munca și implicarea lor, Preasfinția Sa a acordat binecuvântarea tuturor celor prezenți, familiilor și tuturor credincioșilor din Eparhia de Oradea. Adunarea Eparhială s-a încheiat cu o agapă fraternă, la subsolul Sanctuarului Eparhial Maica Domnului oferită de Trattoria Seminarii.

Biroul de Presă EGCO


Sursa: egco.ro