Ieri, 13 februarie 2023, a avut loc la Sanctuarul eparhial Maica Domnului din Oradea, Adunarea eparhială anuală a preoților și reprezentanților credincioșilor din Eparhia greco-catolică de Oradea.

Au fost prezenți PSS Virgil BERCEA Episcopul eparhial, Pr. Vicar General Mihai VĂTĂMĂNELU, Pr. Vicar cu Preoții Antoniu CHIFOR, Pr. Vicar Judecătoresc Răzvan-Iacob VASILE, Pr. Vicar responsabil cu Pastorația Familiilor Mihai TEGZEȘ, părinții protopopi, călugări și călugărițe, directorii diverselor departamente din cadrul Episcopiei, directorii Liceului Iuliu Maniu și Don Orione, responsabili de asociații, preoți, diaconi și laici de pe tot cuprinsul Eparhiei de Oradea.

Întâlnirea a început cu un moment de rugăciune, urmat de Cuvântul de învățătură al Preasfințitului Virgil, care le-a vorbit participanților despre predica lui Isus în Sinagoga din Nazaret (Lc. 4, 14-21). Preasfințitul a amintit de darul bucuriei pe care preotul este chemat să îl trăiască și să îl transmită celorlalți: „Spiritul Domnului este peste mine și m-a trimis să duc vestea cea bună, adică bucuria care vine din faptul că suntem iubiți de Domnul. Domnul este cel care vindecă, eliberează și aduce vederea (lumina), iar acestea e chemat să le facă și preotul cu ajutorul harului pe care îl primește de la Domnul.

În continuare Pr. Vicar episcopal cu preoții Antoniu Chifor, care a prezentat principalele evenimente din viața Bisericii care au avut loc în 2022, vizitele pastorale, sfințiri și evenimentele la care a participat PS Virgil, precum și situația clericilor și formarea continuă a acestora. Pr. Vicar a trasat totodată principalele evenimente și întâlniri de formare, dar și de rugăciune care vor avea loc în acest an.

A urmat apoi Dl. Andrei Cristea, Directorul Liceului Iuliu Maniu, care a vorbit despre situația școlară a elevilor, despre rezultatele bune obținute de aceștia, dar și despre munca tuturor celor ce sunt implicați în procesul educativ al celor peste 1000 de elevi înscriși.

La rândul său Don Valeriano Giacomelli a prezentat situația Liceului Don Orione care are înscriși peste 700 de elevi, subliniind rezultatele excelente obținute de aceștia la olimpiadele naționale, mai ales la cele de robotica, dar și proiecte precum Erasmus, parteneriatul strategic european și centru de orientare în carieră.

Dl. Ionuț Popescu a prezentat situația Facultății de Teologie a Departamentului Oradea, cu cele două profile de licență și master, și care în curând va debuta și un program doctoral. Numărul total de studenți este de 138.

Pr. Anton Cioba a amintit principalele evenimente ale Seminarului Sfinții Trei Ierarhi, activitățile la care au participat sau în care au fost implicați seminariștii, în special festivitățile hramului, simpozionul, aniversarea de 230 de ani, precum și programul de voluntariat la care au participat seminariștii pentru ajutorarea refugiaților în urma războiului din Ucraina.

Pr. Vicar Judecătoresc Răzvan Iacob Vasile a prezentat principalele activități ale Tribunalului eparhial, soluționarea cauzelor care au intrat pe rolul Tribunalului, dar membrii au participat totodată la un curs de formare la Roma. Vicarul judecătoresc s-a ocupat de redactarea Instrucțiunii pentru administrarea sacramentelor inițierii creștine și a Statutului Consiliului Parohial. Părintele a amintit și despre implicarea în cadrul sinodului pentru sinodalitate, iar în anul care a trecut au fost centralizate răspunsurile la chestionarul trimis pentru consultarea credincioșilor și s-a redactat Sinteza eparhială, sinteză care a stat la baza realizării sintezei Bisericii noastre.

Din partea Biroului Pastoral, Dna Ramona Dragoș a enumerat principalele activități ale departamentului: cateheze, pelerinaje, reculegeri, întâlniri, școala de vară, campusul ecumenic, grest, concerte etc. Totodată a trasat și itinerarul principalelor evenimente care vor urma în acest an.

Pr. Prot. Gavril Buboi a vorbit despre activitatea bogată pe care o desfășoară Asociația Caritatis Sf. Nicolae, în special servicii sociale, asistență maternală a copiilor instituționalizați, acordarea de asistență medicală copiilor nevoiași, dar și proiecte pentru familii nevoiașe.

Pr. Vicar episcopal cu familiile Mihai Tegzeș a prezentat principalele activități propuse pentru familiile din eparhie: cateheze, exerciții spirituale, întâlniri ale familiilor pe protopopiate, cursul pentru logodnici, prezentând și câteva cărți de interes pentru pastorația familiilor.

Din partea departamentului cultural a vorbit Dna Rodica Indig care amintit principalele evenimente culturale, în special promovarea personalităților Bisericii Greco-Catolice, cum au fost Fericitul Valeriu Traian Frențiu și episcopul Vasile Hossu.

În cadrul departamentului de comunicare Pr. Florin Bode a amintit despre articolele publicate pe site-ul episcopiei, pe pagina de Facebook, dar și a știrilor preluate în presa locală.

Dna Miruna Moza a prezentat principalele activități ale departamentului social-caritativ, Caritas eparhial, respectiv cantina socială, centrul rezidențial Casa Frențiu, centrul after-school, sprijinirea familiilor aflate în dificultate, centrul de consiliere pentru refugiați, dar și proiecte precum CEO catering și CEO student.

Pr. Vicar General Mihai Vătămănelu, a prezentat situația departamentului administrativ – economic, lucrări de reparații și renovare, semnarea contractului pentru reabilitarea Palatului, cadastrare de imobile, amenajare de drumuri forestiere, demararea lucrărilor de construcție a centrului pastoral de la Stâna de Vale, lucrări de reabilitare și renovare de Biserici și case parohiale, accesarea de proiecte, acordarea de ajutoare preoților, investiții etc. Părintele vicar a prezentat totodată raportul cu situația investițiilor realizate în 2022, dar și a proiectelor prioritare în anul 2023. A prezentat totodată situația pădurilor și terenurilor episcopiei, cererile de proiecte, dar și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și pentru anul în curs.

La sfârșitul întâlnirii PS Virgil a punctat câteva chestiuni importante, vorbind despre situația înstrăinărilor din anii anteriori dar și de situația actuală. Totodată Preasfințitul a cerut tuturor preoților să lase toate bunurile pe care le dețin soției și familiei și să nu le înstrăineze prin testamente altor persoane. Totodată,  PS Virgil a mulțumit tuturor celor prezenți pentru munca și implicarea lor, acordând binecuvântarea tuturor celor prezenți, familiilor și tuturor credincioșilor din eparhie. La final, Preasfințitul a acordat distincții tuturor preoților care au aniversat 25 sau 30 de ani de preoție.

Întâlnirea s-a încheiat cu o agapă fraternă, la subsolul bisericii, oferită de Trattoria Seminari.

Biroul de Presă


Sursa: egco.ro