La Editura Napoca Star, în colecția Mirador, a apărut recent volumul Adevărul e simfonie. Studii ecumenice, îngrijit de Călin-Daniel Pațulea și Alin Tat. Lucrarea e în format 13×20 cm, are 155 pagini, și poate fi achiziționat la prețul de 25 lei. Redăm prezentarea semnată de editori.

Volumul de față cuprinde șapte studii pe teme ecumenice și un epilog, reprezentând continuarea unui proiect început în anul 2016 cu volumul colectiv Deja, dar nu încă. Studii ecumenice, urmat în 2017 de Paradisul pierdut, de Paradisul regăsit și de Cuvânt și taină. Studii patristice și ecumenice, iar în 2018 de Homo viator. Perspective ecumenice în antropologie.

Suntem din ce în ce mai convinși că propunerea ecumenică nu se poate reduce la o teologie sectorială care ar avea ca obiect dialogul sau conversația ecumenică, ci mai degrabă – în sens larg – ea poate și trebuie să propună dezbaterii inter-eclesiale idei teologice provenind din tradiții particulare, din școli teologice sau de la teologi individuali. De aceea volumul cuprinde texte foarte diverse, debutând cu un studiu despre discursul divin (Nicholas Wolterstorff), continuând cu o comparație între apostolul Pavel și apologetul Athenagoras (Thomas F. Torrance), cu o fenomenologie a Scripturii la Origen (Steven Nemeș), cu tema iubirii la Luther (Jad Hatem), cu o revizitare a teologiei lui Dumitru Stăniloae (Dănuț Mănăstireanu), cu o analiză din perspectivă catolică a unui document ecumenic recent, Către o viziune comună asupra Bisericii (Peter De Mey), cu un studiu despre religie și egalitatea de gen (Călin-Daniel Pațulea). Sub forma unui epilog al volumului am plasat o scurtă secvență dintr-o conversație despre ecumenism cu pr. Marie-Dominique Philippe, fondatorul Comunității Sf. Ioan.

Am împrumutat titlul volumului de la Hans Urs von Balthasar. El a utilizat această comparație între cunoaștere și muzică, între scopul oricărei vieți omenești care caută libertatea adevărului și modalitatea concretă în care se desfășoară această căutare, și anume în comuniunea interpersonală, una a păcătoșilor chemați la sfințenie, așadar la communio sanctorum.