Astăzi veniți toți credincioșii să-i prăznuim pe Închinătorii lui Dumnezeu mucenici, pe cei ce, pentru credința apostolică, pentru neamul și țara oropsită, viața și-au pus arvună și, luându-și Crucea, au urmat pe Hristos. Fericiților martiri: Valeriu Traian Frențiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu și Iuliu Hossu, rugați-vă să se mântuiască sufletele noastre!

Rugăciune către Dumnezeu prin mijlocirea Fericiţilor Episcopi Martiri

Atotputernice, Dumnezeule veșnic, ascultă cu îndurare rugăciunea noastră pe care o îndreptăm spre Tine prin mijlocirea Fericiţilor episcopi martiri. De dragul credinței, al speranței și al iubirii de care au dat dovadă în întreaga lor viață, pentru înalta cinstire pe care au adus-o Fiului Tău preaiubit din Taina Sfintei Euharistii și de dragul evlaviei lor către Preasfânta Fecioară Maria, sporește în noi virtuțile şi harurile cu care i-ai împodobit pe aceşti slujitori ai Tăi. Dă-ne tăria credinței în fața greutăților vieții, pentru ca la sfârșitul pelerinajului nostru pământesc să ajungem și noi în gloria cerească alături de ei și de toți Sfinții Tăi. Că Tu eşti sfinţirea noastră şi Ție mărire îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preluat de pe egco.ro