„Adon Y’shua HaMaschiach bo na b’libi”
„Doamne, Yeshua Mesia vino te rog în inima mea”

„Baruch atah Adonay Eloheynu Melech ha’olam,/ she’he’cheyanu v’kimanu v’higiyanu la’zman ha’zeh”
„Binecuvântat ești tu Adonay Elohimul nostru Regele lumii/ Care ne-ai ținut în viață, ne-ai păstrat și ne-ai lăsat să trăim timpul acesta”

A treia zi a Octavei mondiale de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor din acest an s-a desfășurat la Oradea marți, 16 ianuarie a.c., în Sinagoga Evreilor Mesianici, unde foarte mulți credincioși de diferite confesiuni din orașul nostru s-au unit în rugăciune. Au fost prezenți reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, Greco-Catolice, Penticostale, Romano-Catolice, Reformate, Unitariene și Evanghelice-Lutherane din Oradea. Din partea Bisericii Greco-Catolice de Oradea au participat Preasfinția Sa episcop Virgil Bercea, alături de pr. rector Cioba Anton și seminariștii Seminarului Teologic Greco-Catolic „Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan”, alături de credincioși. Toți cei prezenți au adus împreună rugăciuni de laudă și binecuvântare specifice comunității evreilor mesianici, au cântat împreună psalmi și melodii, împărtășind…

Cu salutul lui Yeshua din Nazaret care a apărut ucenicilor săi după Înviere spunând „Shalom!”/ „Pace vouă!”, Shaliach-ul David Nagy, gazda acestei seri, i-a întâmpinat pe cei prezenți prin tradiționalul „Eholim habaiim”/ „Bine ați venit!” sau  „Binecuvântați sunt cei veniți!”, adresat din partea Comunității Evreilor Mesianici din Oradea și a Federației Comunităților Evreiești Mesianice din România, în prima sinagogă și singura sinagogă evreiască mesianică din țara noastră. Reiterând predica din prima zi a acestei Săptămâni de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, Shaliach David a subliniat încă o dată că „avem nevoie de Iubirea Adonay Elohimului (Domnului Dumnezeului) nostru pentru a putea împlini aceste porunci atât de înalte, atât de perfecte, atât de dincolo de puterea umană, iar acest lucru este posibil doar dacă El, Elohim (Dumnezeu) este în inimile noastre, doar atunci avem sursa Iubirii cu care putem împlini poruncile acestea de a iubi așa cum se așteaptă El de la noi. Dumnezeu trebuie să fie în inimile noastre și de acolo să pornească această iubire… Conform Scripturilor, „HaMasciach (Hristos) să locuiască în inimile noastre prin credință! Ca să locuiască acolo, trebuie să Îl primim în inimile noastre, să Îl invităm să vină în inimile noastre”. Pentru aceasta, este nevoie de mărturisirea credinței a subliniat ucenicul, la invitându-i pe toți cei prezenți să rostească în limba ebraică, română și maghiară rugăciunea: „Adon Y’shua HaMaschiach bo na b’libi”/„Doamne, Yeshua Mesia vino te rog în inima mea”.  „A-L ruga cu credință înseamnă a crede că și vine!”, a subliniat Shaliach David.

În mod providențial în această seară, despre Iubirea Lui Dumnezeu a predicat și reprezentantul cultului reformat, Părintele Dénes István Lukács, episcop vicar al Episcopiei Reformate Reformate de pe lângă Piatra Craiului, transmițând cuvântul episcopului Bogdán Szabolcs János. În cuvântul adresat în limba maghiară și română, inspirat din Evanghelia după Luca (Lc 10, 27), predicatorul a subliniat cum „versetul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor din acest an este pilda Samarineanului milostiv, a cărui cel mai pregnant mesaj este importanța iubirii dintre semeni. Iubirea adevărată lipsește adesea din viața fiecăruia dintre noi. Cât de ciudat și contradictoriu – avem nevoie de iubire – și totuși iubirea reprezintă cea mai arzătoare lipsă în viața noastră, trista realitate a rupturii umane corupte de păcat. Cum să iubim? Pe cine să iubim? Isus vrea să ne dea răspunsuri la aceste întrebări. Exemplul samarineanului care se apleacă la semenul său ajuns în primejdie ne arată iubirea dezinteresată, gata de sacrificiu și lipsită de rezerve, a cărui sursă este însuși Dumnezeu. El este însuși Iubirea, care s-a arătat și s-a întrupat în Isus. (…) Iubirea Lui Isus este răbdătoare. În timp ce se apropia de Cruce El nu a reproșat nimănui pentru suferințele Sale, la fel ne iubește și ne poartă și pe noi. (…) Nu este suficient să vorbești despre această iubire, trebuie să o și trăiești. Nimic nu proclamă mai clar apartenența noastră la El și comuniunea noastră cu El, decât practicarea iubirii Lui Isus în fiecare zi, semn distinctiv al calității noastre de ucenici” – a spus părintele reformat Dénes István Lukács, exprimând intenția ca „Octava mondială de Rugăciune din acest an să fie o sărbătoare a unității noastre în Cristos. Să Îl rugăm pe Domnul să reverse harul Său asupra noastră pentru că iubirea care ne leagă de Tatăl nostru și pe unii de alții să se hrănească și să crească în inimile noastre. Amin.

Fiecare reprezentant al cultelor creștine din Oradea a adresat apoi o rugăciune sau un gând personal, subliniind tema acestei Săptămâni de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău…și pe aproapele tău ca pe tine însuți”(Lc 10, 27).

„Iubiți frați și surori, prezența noastră în această seară aici este o rugăciune – a spus pr. rector Anton Cioba, aducând mesajul de bucurie din partea Bisericii Greco-Catolice – pasajul din Sfânta Scriptură care călăuzește aceste zile ne îndeamnă să Îl iubim pe Dumnezeu și să îl iubim pe aproapele nostru. Porunca cea mai mare, aceea de a-l iubi pe Dumnezeu din toată inima noastră, din tot sufletul și cugetul nostru, se pune în practică prin lauda comună pe care o aducem Lui Dumnezeu acum, toți, împreună. Porunca de a-l iubi pe aproapele nostru ca pe noi înșine se pune în practică în aceste zile prin participarea noastră la Colecta care se face pentru Cantina Socială a Caritas Eparhial Oradea prin care venim în sprijinul celor care sunt cu șanse mai reduse. Îl iubim pe Dumnezeu și astfel Îi aducem laudă, Îl iubim pe aproapele și astfel contribuim la pâinea lui cea de toate zilele. Dumnezeu să ne ajute să punem în practică Evanghelia sa, în fiecare zi, cel puțin cum o facem în aceste zile!”.

Toți cei prezenți au rostit împreună rugăciunea supremă – „Tatăl Nostru” – în limba ebraică, română și maghiară, „singura rugăciune venită direct de la Creatorul nostru, din veșnicie, prin Fiul Său în lumea aceasta”. După aceasta, cei prezenți au primit binecuvântarea finală în cele trei limbi. „Chesed Adoneynu Y’shua HaMashiach im kulchem”/ „Favoarea (harul) Domnului nostru Yeshua HaMaschiach să fie cu voi toți!”.

Anunțând că a următoarea seară de rugăciune a Octavei mondiale va avea loc la Oradea miercuri, 17 ianuarie a.c., de la ora 18.00, în Biserica Evanghelică-Lutherană [str. Tudor Vladimirescu nr. 26], Shalich-ul David i-a invitat pe toți creștinii să participe totodată la Colecta specială a cultelor creștine – Cutia Albă – prin care pot contribui la masa caldă a persoanelor defavorizate din orașul nostru, susținând activitățile caritabile ale Centrului Social „Maria Rosa” al Caritas Eparhial Oradea. „Să nu trecem nepăsători, ci darnici!”.

Biroul de Presă EGCO
Mihaela Caba-Madarasi


Sursa: egco.ro