Deschiderea procesului de beatificare și canonizare a Servului lui Dumnezeu
ierom. Leon Iulian Manu OSBM, egumenul Mănăstirii Nicula

În cadrul Eparhiei de Cluj-Gherla, marți 13 martie 2018, la Sediul Curiei eparhiale, s-a desfășurat, în prezența și cu binecuvântarea Preasfinției Sale Florentin Crihălmeanu, prima sesiune de deschidere a Procesului de beatificare și canonizare, în faza eparhială, a Servului lui Dumnezeu Ierom. Leon Iulian Manu OSBM, Egumenul Mănăstirii Nicula, mort în faimă de martir la penitenciarul din Gherla (14 februarie 1959). Din partea Ordinului Sfântului Vasile cel Mare, Actorul acestei cauze, au participat: pc. pr. Laurian Daboc – Protoegumen, pc. pr. Augustin Dunca – Vicar provincial, pc. pr. Ioan Albu – consilier provincial, pc. ierodiac. Lucian Silveșan și pc. ierodiac. Dominic Huja – secretar provincial.

Întâlnirea a început cu rugăciunea de deschidere, urmat de cuvântul de bun venit al Preasfinției Sale Florentin care a mulțumit Ordinului Sfântului Vasile cel Mare, Provincia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, pentru inițiativa de a începe o astfel de procedură canonică, aducând aminte tuturor de invitația Sfântului Papă Ioan Paul al-II-lea care afirma: „Vă îndemn să vă educați tinerii în spiritul unor țeluri îndrăznețe, fiind fiii unor martiri.” Totodată, Preasfinția Sa a încurajat deschiderea unor astfel de cauze de beatificare și canonizare pentru toți acei confrați care s-au jertfit pentru credința lor. În final, Preasfințitul Florentin a mulțumit tuturor celor implicați în acest proces de beatificare și canonizare, rugându-l pe bunul Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea cu harul Spiritului Sfânt.

Reuniunea a continuat cu citirea, din partea Postulatorului cauzei în faza eparhială pc. pr. Traian-Radu Coste-Deak, a cererii de începere a procesului de beatificare și canonizare, precum și a documentelor prevăzute de normele speciale ale Instrucțiunii Sanctorum Mater pentru începerea unei astfel de cauze și deschiderea Tribunalului. Fundamentale în acest sens au fost: cererea de introducere a cauzei și aprobarea acesteia din partea Episcopului eparhial, acordul Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice precum și documentul de Nulla Osta din partea Congregației pentru Cauzele Sfinților.

În continuare, s-a dat citire decretului de înființare a Tribunalului pentru Cauza de beatificare și canonizare a Servului lui Dumnezeu Ierom. Leon Iulian Manu OSBM și a decretelor de numire a membrilor acestui Tribunal: Mons. Călin Ioan Bot – Delegat episcopal; pc. pr. Ilie Arieșan – promotor al dreptății; subiadc. Leon Prădan – notar actuar; subdiac. Rareș Urian – notar ad casum pentru prima sesiune și Curier al Tribunalului. Mai apoi s-a dat citire decretelor de înființare a celor două Comisii speciale: Comisia in re historica et archivistica și Comisia de teologi cenzori, iar membrii Tribunalului au depus jurământul conform procedurilor speciale în vigoare, în final semnându-se documentul de deschidere a acestei cauze.

Evenimentul s-a încheiat cu rostirea din partea tuturor participanților a Rugăciunii pentru beatificarea Servului lui Dumnezeu Ierom. Leon Iulian Manu OSBM. La finalizarea procesului în faza eparhială, documentele anchetei vor fi trimise la Congregația pentru Cauzele Sfinților în vederea începerii fazei romane.

Biroul de presă al Episcopiei de Cluj-Gherla

* * *

Rugăciune pentru beatificarea

Servului lui Dumnezeu

Ieromonahul Leon Iulian Manu, egumenul Mănăstirii Nicula

Stăpâne, Doamne Dumnezeule, Cel ce ești Izvor viu al puterii și al înțelepciunii, Îți mulțumim că ai privit cu milă și îndurare spre Biserica Greco-Catolică Română și spre Ordinul Sfântului Vasile cel Mare, din sânul căruia l-ai chemat „pe calea aleasă și împărătească a Crucii Tale” pe slujitorul Tău ieromonahul Leon Iulian Manu.

Părinte Ceresc, smeriți Îți cerem să ne dai harul în a urma exemplul luminos al vieții sale, dăruită Ție, pentru a putea dobândi și noi curajul și puterea, de a oferi lumii o mărturie credibilă și vrednică a vieții în Hristos. Prin mijlocirea Sfântului Vasile cel Mare și a tuturor sfinților, Te rugăm să-i dăruiești Ieromonahului Leon, cinstea de a se număra între Fericiții și Sfinții Bisericii Tale. Că Ție Ți se cuvine toată mărirea, cinstea și închinarea,Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru… Născătoare de Dumnezeu… Mărire Tatălui… Amin.