– ediția XXI –

Întâlnirea Episcopilor Catolici Orientali din Europa, aflată la cea de-a XXI-a ediție, se desfășoară în perioada 14-17 iunie 2018 la Lungro, fiind organizată de Eparhia de Lungro a italo-albanezilor din Italia continentală, cu ocazia anului aniversar al Centenarului de la fondarea Eparhiei. La stabilirea obiectivelor reuniunii, Episcopul coordonator, PS Oliverio Donato, Episcop de Lungro, a formulat câteva provocări, identificate „în spiritul Conciliului Vatican II și în armonie cu Codul Canoanelor Bisericilor Orientale”, pe care le menționăm: „Cu cât Bisericile noastre Catolice Orientale sunt mai mult ele însele, cu atât mai pătrunzătoare va fi mărturia noastră. Cu cât mai vizibilă este aderarea noastră la Orientul creștin, cu atât mai fructuoasă și mai plină de valoare va fi complementaritatea noastră față de tradiția Occidentală și aceste Biserici vor putea să facă din ce în ce mai prezentă, în inima Bisericii, comoara Orientului creștin”.

Biserica Greco-Catolică din România este reprezentată la întâlnire de către PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, și PS Vasile Bizău, Episcop de Maramureș. Preasfinția Sa Florentin a transmis, la încheierea primei zile, imagini și informații de la acest important eveniment din viața Bisericii, menționând faptul că tema actualei ediții, „Chipul unei Biserici Orientale”, „va cuprinde conferințe discuții și dezbateri pe domeniile: Teologia, Dreptul particular, Liturgia Bisericilor Orientale”.

Preasfinția Sa a relatat: „Cei cca. 70 de participanți din Europa, Marea Britanie și Orientul Mijlociu sunt cazați la Hotelul Ariha din Rende (Cosenza). Prima zi a întâlnirii, joi, 14 iunie 2018, a început cu o celebrare în biserica S. Carlo Borromeo din Rende, după care, am plecat cu autocarul, din Rende, spre Lungro. Pe drum am admirat peisaje din Calabria – țara uleiului de măsline și a vinului, cu frumoase lanuri de cereale, multe fructe dar și cactuși, dealuri și văi. Intrăm în Lungro, unde ne așteaptă credincioșii pe străzi, aruncă de la balcoane hârtii colorate, ne întâmpină cu urări și binecuvântări. După primirea entuziastă, am intrat în sediul episcopal din Lungro, unde am fost primiți de credincioși în costume folclorice tradiționale. Aici am vizitat micul muzeu eparhial și apoi ne-am îndreptat în procesiune spre Catedrala frumos împodobită cu icoane și mozaicuri”.

Programul efectiv al reuniunii a început cu celebrarea solemnă, în rit bizantin, a Vecerniei, în Catedrala Sf. Nicolae din Mira. Împreună cu comunitatea locală, Episcopii catolici orientali au participat, în continuare, la sesiunea de deschidere. Au participat: ES Mons. Emil Paul Tscherrig, Nunțiul Apostolic din Italia, PF Sviatoslav Șevciuc, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice Ucrainene, cei aproximativ 40 de Mitropoliți, Episcopi și Exarhi ai Bisericilor Catolice Răsăritene din Europa, precum și Episcopi din Conferința Episcopală din Calabria, un număr mare de preoți și credincioși din toate parohiile Eparhiei.

Cardinalul Angelo Bagnasco, Arhiepiscop de Genova și președinte al Consiliului Conferințelor Episcopale Europene (CCEE), a adresat un salut din care redăm câteva idei semnificative: „În această admirabilă Catedrală a Sfântului Nicolae de Mira, în numele CCEE, vă salut cu afecțiune pe voi, Păstori ai Bisericilor Orientale ale Europei: suntem catolici și europeni, diferiți prin modul în care trăim și ne celebrăm credința și totuși uniți într-o singură Biserică; diferiți prin apartenența la diferite națiuni, limbi și culturi, suntem trimiși să avem grijă de sufletul poporului nostru și sufletul Europei”.

„Într-un moment atât de hotărâtor pentru continentul nostru, în care este larg răspândit un sentiment de distragere a atenției și de nedumerire cu privire la sensul ultim al vieții, nouă, Episcopilor catolici, ni se cere înainte de toate să creștem în credința pasională pentru Hristos, pentru Adevărul revelat, pentru popoarele care ne sunt încredințate. Din acest motiv, ne reafirmăm dragostea față de Europa nu într-un mod nostalgic, ca și cum s-ar vrea întoarcerea în trecut, și nici măcar în mod ideologic, ca și cum creștinismul ar fi o religie civilă. Îmbrățișăm continentul cu o dragoste plină de speranță și înrădăcinată în istoria țărilor noastre, având o viziune integrală asupra omului, familiei, societății și, în același timp, cu o dragoste adevărată și entuziastă, fiind luminată de credință. Da, este vorba despre acea dragoste și despre acea speranță pe care Biserica o mărturisește atunci când lucrează în dragoste și când celebrează credința”.

„Bisericile Catolice Orientale din Europa, în special cele care au suferit persecuțiile teribile ale regimurilor comuniste, reprezintă o mare mărturie pentru întreaga Biserică Catolică, care are nevoie să respire cu ‘doi plămâni’. Pentru aceasta este necesar ca tradițiile orientale să fie din ce în ce mai cunoscute și iubite de credincioșii și de clerul din întreaga lume. Sunt mulțumit de faptul că în Europa, apropierea afectivă și efectivă a diferitelor comunități este o realitate în creștere. De asemenea, această întâlnire în Italia, în Eparhia de Lungro, este un semn vizibil despre frumusețea și catolicitatea Bisericii. Italia este onorată de prezența dvs. și suntem recunoscători Excelenței Sale Mons. Donato Oliverio, care a organizat evenimentul și ca mărturie despre prezența multiseculară a catolicilor italo-albanezi pe acest pământ”.

A urmat salutul Cardinalului Leonardo Sandri, prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale, care a amintit mai întâi despre o întâlnire pe care Sfântul Părinte o va avea, în mai puțin de o lună, în orașul Bari, în apropierea relicvelor Sfântului Nicolae – care patronează și Catedrala din Lungro -, cu Patriarhii catolici și ortodocși din Orientul Mijlociu, „pentru a se ruga și a reflecta asupra situației dramatice din această parte a Pământului iubită și vizitată de Dumnezeu în Întruparea Mântuitorului nostru, dar de multă vreme devastată”. Eminența Sa i-a invitat pe toți la rugăciune și să transmită în Eparhiile lor apelul la rugăciune, „pentru ca evenimentul din 7 iulie să fie călăuzit de Spiritul Sfânt și să găsească, prin același Spirit, ascultare și primire în inimile oamenilor”.

S-a amintit de rădăcinile adânci ale identității Bisericilor Catolice Orientale de-a lungul secolelor, care împreună reafirmă o misiune a acestor Biserici pentru prezent și viitor, chiar și în interiorul continentului european. Discursul a cuprins și o perspectivă istorică asupra Eparhiei de Lungro, evidențiind bogăția patrimoniului spiritual care se găsește în acest pământ binecuvântat. Totodată, la sărbătorirea centenarului de la înființare, Cardinalul a adresat calde urări Episcopului, preoților, diaconilor și tuturor credincioșilor acestei Eparhii, „ca Fața Domnului plină de lumină să fie cu ei, să îi ajute pe toți să meargă pe calea vieții căutând Fața Domnului”.

„Suferințele multora dintre credincioșii noștri astăzi ne impun să gândim, Biserica Latină și Bisericile Orientale, cele mai bune și realiste modalități pentru a garanta o ospitalitate solidară și concretă, animând, ca sarea pământului și drojdia, societățile noastre adesea secularizate și individualiste. De asemenea, să continuăm dialogul care încearcă să intuiască acele căi posibile pentru ca fenomenele care constrâng la emigrare și la părăsirea propriului pământ să aibă un remediu și o soluție. În acest fel, inspirată de programul pastoral al Eparhiei de Lungro pentru anul centenar, Biserica va continua să cultive căutarea ‘visului lui Dumnezeu’ pentru umanitate, oferind zilnic, fiecare, propria colaborare Domnului, pentru ca să vină Împărăția Sa de dreptate și pace pentru fiecare popor”, a încheiat Eminența Sa.

Tot în cadrul momentului inaugural, Nunțiul Apostolic în Italia a dat citire mesajului Papei Francisc, în care Suveranul Pontif își exprimă „recunoștința profundă pentru inițiativa providențială care vizează aprofundarea aspectelor importante ale identității și misiunii Bisericilor Catolice Răsăritene”. Papa „speră ca zilele de studiu să favorizeze legătura de unitate și comuniune între păstori, dând un impuls suplimentar și curajos noii evanghelizări a continentului european”. Programul zilnic, la care vor lua parte Episcopi și clerici care reprezintă 12 Biserici Catolice Răsăritene din Europa, va fi marcat de celebrarea zilnică a Sfintei Liturghii, mărturisind bogăția diferitelor tradiții liturgice din Biserica Catolică. Programul mai include oficii liturgice și vizite pastorale și culturale în zonă.

Reuniunea va continua în perioada 15-16 iunie, cu intervenții asupra personalității Episcopului, în special în ceea ce privește unele elemente ale noului proces de recunoaștere a nulității căsătoriei; alte teme: Liturghia, reînnoirea în fidelitate a identității Bisericilor Catolice Răsăritene și modul în care ea reînnoiește viața oamenilor. Alte aspecte care trebuie luate în considerare sunt caracteristicile particulare ale identității unei Biserici Catolice Răsăritene; legea particulară inter-eparhială și contribuția Bisericii Italo-Albaneze la itinerariul ecumenic.

La reuniune, care este facilitată de CCEE, sunt reprezentate: Biserica Italo-Albaneză din Italia (Eparhiile Lungro și Piana degli Albanesi), Biserica de Rit Bizantin-Slav din Bulgaria; Biserica Greco-Catolică din Belarus; Biserica Greco-Catolică din Republica Cehă, Exarhatul Apostolic pentru Catolicii de Rit Bizantin din Grecia; Biserica Greco-Catolică din Kazahstan; Biserica Greco-Catolică din Mukačevo; Biserica Greco-Catolică din România; Biserica Greco-Catolică din Serbia și Muntenegru; Biserica Greco-Catolică din Slovacia; Biserica Greco-Catolică Ucraineană (Ucraina, Marea Britanie și Irlanda, Germania, Italia, comunitățile ucrainene din întreaga lume); Biserica Greco-Catolică din Ungaria; Biserica Greco-Catolică Melkită; Biserica Catolică Armeană (Europa), Biserica Siro-Malabareză din Marea Britanie, Biserica Siro-Catolicilor din Europa.

Actuala ediție se va încheia duminică, 17 iunie, cu celebrarea Sfintei Liturghii din Catedrala Sfântul Nicolae din Mira. „Fie ca aceste zile de comuniune de întâlnire, de reciprocă ascultare, să ne ajute să putem înțelege mai bine și mai profund identitatea noastră și ‘chipul’ Bisericii pe care o reprezentăm, Una Sfântă Catolică și Apostolică! Amin. Așa să fie!”, a concluzionat Preasfinția Sa Florentin mesajul transmis din Lungro.

Reamintim faptul că cea dintâi Întâlnire a Episcopilor Catolici Orientali din Europa a avut loc în 1997, în Dieceza de Hajdúdorog (Ungaria) și a fost inițiată de Cardinalul Achille Silvestrini, prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale, care dorea să creeze un spațiu în care Episcopii acelor Biserici afectate în mod particular de regimurile ateiste „să poată să își clarifice tot mai mult rolul în Europa de astăzi și să fie iubite și respectate pentru istoria lor de loialitate față de Biserică și față de Papa, plătită cu preț scump” (din Introducerea Cardinalului Achille Silvestrini la Acta primei Întâlniri). Începând din 2009, aceste întâlniri au fost facilitate de CCEE.

Album foto: aici