Blajul, „Fântână a românismului” este orașul episcopal în care Biserica Greco-Catolică a întemeiat primele școli sistematice românești, unde au avut loc mișcarea iluministă „Școala Ardeleană”, mișcările de emancipare națională și socială, culminând cu Marea Adunare Națională de pe Câmpul Libertății. Tot aici au avut loc scrierea cu caractere latine, tipăriturile de o excepțională importanță, Pronunciamentul, Consiliul Național Român, cu un rol important în pregătirea Unirii de la 1 Decembrie 19181.

Din Blaj, locul în care a  răsărit soarele românilor din Transilvania, la Alba Iulia în 1 decembrie 1918 au participat 37 de făuritori ai Marii Uniri. În memoria acestora, marți, 20 noiembrie 2018, s-a dezvelit o placă comemorativă pe care au fost inscripționate numele tuturor acestor mari români.

Cu acest prilej, în prezența autorităților locale și județene, Preasfinția Sa Claudiu, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, împreună cu preoții blăjeni participanți, s-au rugat pentru odihna sufletului lor și pentru bunăstarea țării.

ACC

37 de făuritori ai Marii Uniri