În urmă cu 32 de ani, Preafericitul Părinte Cardinal LUCIAN MUREŞAN, Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a fost consacrat episcop.

După 35 de ani de pastoraţie clandestină, cu o atenţie deosebită pentru tineret şi vocaţii, pr. Lucian Mureşan a fost consacrat episcop, pe 27 mai 1990 la Baia Mare, de mitropolitul Alexandru Todea, episcopul Ioan Ploscaru de Lugoj şi arhiepiscopul Guido del Mestri, delegatul papei Ioan Paul al II-lea. Consacrarea sa, odată cu episcopul Vasile Hossu al eparhiei de Oradea,  în cadrul unei Sfinte Liturghii în aer liber.

Papa Francisc, adresându-i o scrisoare de felicitare Preafericirii Sale în urmă cu ;apte ani, spunea: „prin slujirea ta episcopală te-ai oferit pe tine „ca o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu” (Rom. 12, 1), îndeplinind slujirea ta apostolică prin care credincioșii încredințați grijii tale să lucreze „în orice bunătate, dreptate și adevăr” (Ef. 5,9). Prin urmare, lăudăm cu înflăcărare opera Ta așa cum se cuvine, pentru că te-ai ostenit prin truda sufletului și a trupului ca oile lui Cristos să fie îmbogățite de daruri cerești, și ca ele să își îndrepte pașii pe calea Sa. Cu adevărat, prin intermediul slujirii tale înalte, ni s-a încredințat nouă că în ținutul tău credința creștină s-a întărit în sufletele oamenilor. Astfel că nu există niciun dubiu că, mulțumită ție, turma ta se va înflăcăra și mai mult în viitor de focul dragostei creștine, aflată în formă ascunsă în Euharistie, și va arde cu mai mare tărie de-a lungul timpurilor”.

Credincioșii Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, deopotrivă clerici și laici, urează Preafericirii Sale multă sănătate întru plinătate de haruri și rodnică păstorire a turmei încredințate de Domnul Isus Cristos!

„Pe Stăpânul și Arhiereul nostru Doamne Îl păzește!

Întru mulţi ani, Stăpâne!”