În urmă cu 30 de ani, Preafericitul Părinte Cardinal LUCIAN MUREŞAN, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a fost hirotonit episcop.

După 35 de ani de pastoraţie clandestină, cu o atenţie deosebită acordată tinerilor şi vocaţilor, părintele Lucian Mureşan a fost consacrat episcop pe 27 mai 1990, la Baia Mare, de mitropolitul Alexandru Todea, episcopul Ioan Ploscaru de Lugoj şi arhiepiscopul Guido del Mestri, delegatul Papei Ioan Paul al II-lea. Hirotonirea sa, odată cu a episcopului Vasile Hossu al eparhiei de Oradea,  a avut loc în cadrul unei Sfinte Liturghii celebrată în aer liber, în prezența unei mulțimi impresionante de credincioși.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

(Foto: A.P./ Cântă corul de cameră Fiat Lux Oradea/ Montaj: www.e-communio.ro)

Papa Francisc, adresându-i o scrisoare de felicitare Preafericirii Sale în urmă cu cinci ani, spunea:

„prin slujirea ta episcopală te-ai oferit pe tine „ca o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu” (Rom. 12, 1), îndeplinind slujirea ta apostolică prin care credincioșii încredințați grijii tale să lucreze „în orice bunătate, dreptate și adevăr” (Ef. 5,9). Prin urmare, lăudăm cu înflăcărare opera Ta așa cum se cuvine, pentru că te-ai ostenit prin truda sufletului și a trupului ca oile lui Cristos să fie îmbogățite de daruri cerești, și ca ele să își îndrepte pașii pe calea Sa. Cu adevărat, prin intermediul slujirii tale înalte, ni s-a încredințat nouă că în ținutul tău credința creștină s-a întărit în sufletele oamenilor. Astfel că nu există niciun dubiu că, mulțumită ție, turma ta se va înflăcăra și mai mult în viitor de focul dragostei creștine, aflată în formă ascunsă în Euharistie, și va arde cu mai mare tărie de-a lungul timpurilor”

Credincioșii Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, deopotrivă clerici și laici, urează Preafericirii Sale multă sănătate întru plinătate de haruri și rodnică păstorire a turmei încredințate de Domnul Isus Cristos!

„Pe Stăpânul și Arhiereul nostru, Doamne Îl păzește!

Întru mulţi ani, Stăpâne!”