Sâmbătă 22 iunie 2024, cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la naștere, Fericitul Episcop Martir Tit Liviu Chinezu a fost aniversat la Iernuțeni, Protopopiatul Reghin. Evenimentul a avut loc în contextul  împlinirii a cinci ani de la Vizita Apostolică a Sfântului Părinte Papa Francisc la Blaj și a beatificării celor șapte Fericiți Episcopi Martiri Greco-Catolici Români.

Sfânta Liturghie arhierească a fost celebrată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan, Întâistătătorul Bisericii Greco-Catolice din România de Preasfințitul Părinte Mihai Frățilă, Episcop al Eparhiei „Sfântul Vasile cel Mare” de București și de Preasfințitul Părinte Cristian Crișan, Episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș. Au fost prezenți preoți din Protopopiatele Reghin și Teaca, credincioși din parohiile reghinene și din împrejurimi care s-au unit în rugăciune în ajunul Sărbătorii Coborârii Spiritului Sfânt, la invitația Părintelui paroh, Daniel Paul Dumitru.

Cu această ocazie, Fericitul Tit Liviu Chinezu a fost declarat Cetățean de Onoare post mortem al Municipiului Reghin. Domnul Primar Márk Endre a oferit Preasfinției Sale Cristian placheta care consfințește această hotărâre a Consiliului Local și a Primăriei Reghin.

Preasfințitul Părinte Mihai Frățilă și Doamna Conf. Dr. Laura Stanciu, Profesor la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, au evidențiat personalitatea Fericitului Tit Liviu din perspectiva vieții de credință trăită în spirit de sacrificiu, cu dăruire până la martiriu, precum și din perspectiva contextului familial și istoric în care Fericitul din Iernuțeni s-a format.

La finalul evenimentului a avut loc o agapă pentru toți cei prezenți.

Redăm mesajul Preafericitului Părinte Cardinal Lucian, transmis cu această ocazie:

Mesajul Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan

cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la nașterea

Fericitului Episcop Martir Tit Liviu Chinezu

Iernuțeni – 22 iunie 2024

Preasfințiile Voastre,

Stimate autorități locale,

Cucernici Părinți preoți,

Iubiți credincioși,

 

Celebrarea liturgică dedicată împlinirii a cinci ani de la beatificarea Fericiților Episcopi martiri români greco-catolici, printre care și Episcopul Tit Liviu Chinezu, dar și împlinirea a 120 de ani de la nașterea sa aduce în mijlocul nostru icoana îngerească a acestui Mucenic care ne îndeamnă să ne construim viața pe temelia puternică a credinței, pe libertatea conștiinței și pe valorile morale, prin dăruire însuflețită de iubire și sacrificiu.

Crescut în acest spirit într-o familie de preoți greco-catolici, dobândind o solidă formare teologică, umană și spirituală la Blaj, dar și la Roma, s-a dăruit în totalitate slujirii Bisericii, s-a identificat cu aceste  valori și a rămas pildă eroică de demnitate, libertate și verticalitate morală. Chemat să slujească Biserica în calitate de preot la Blaj, dar și protopop la București sau profesor la Școala Normală de Învățători și la Academia Teologică, Tit Liviu Chinezu s-a dovedit a fi un preot de o evlavie profundă, zidită pe credință și nu pe temperament; cu un caracter blând (Fer. Ioan Suciu), mereu preocupat de promovarea cât mai eficientă a binelui Bisericii sale.

Biografia sa ne dezvăluie că a fost profund angajat în slujirea Adevărului, pentru care nu a ezitat să își asume calea grea a jertfelor și a privării de libertate. A acceptat în clandestinitate, sacrificiul episcopatului pentru binele sufletelor, știind că acest lucru nu va fi nici ușor și nici comod, înțelegând că era nevoie de persoane demne, cu credință și conștiință, care să pună cauza Bisericii mai presus de propriile interese.

El a refuzat orice compromis, trăind în adevăr și dreptate, alăturându-se celorlalți Episcopi greco-catolici pe drumul Vinerii Mari, acceptând în perioada de încercare să-și mărturisească credința, fără să cedeze și fără să se răzbune. Cuvintele Sfântului Părinte Papa Francisc pe Câmpia Libertății de la Blaj din 2 iunie 2019, au sintetizat actualitatea mesajului și a mărturiei lui, dar și a celorlalți Episcopi: În fața persecuției aprige din partea regimului, ei au dat dovadă de o credință și de o iubire exemplară pentru poporul lor. Cu mare curaj și tărie interioară au acceptat să fie supuși la o dură detenție și la tot felul de cruzimi, decât să renege apartenența la iubita lor Biserică. Acești Păstori, martiri ai credinței, au recâștigat și au lăsat poporului român o prețioasă moștenire pe care o putem sintetiza în două cuvinte: libertate și milostivire.

Îi mulțumim Domnului pentru darul ceresc primit de Biserica noastră scumpă, precum o numea Fericitul Card. Iuliu Hossu, fiu şi el al acestor meleaguri, și în mod cu totul deosebit de frumoasa dumneavoastră comunitate din Iernuțeni, ocrotită de acest ales mijlocitor ceresc, Fericitul Tit Liviu Chinezu. Totodată, le mulțumim și celor prin care Dumnezeu lucrează, pentru ca exemplul și devotamentul său să fie recunoscut în fața lumii.

În acest sens doresc să îmi exprim cele mai alese sentimente de prețuire și gratitudine autorităților locale pentru că au sprijinit comunitățile noastre și pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Reghin Fericitului Episcop Tit Liviu Chinezu.

Invocând de la Domnul, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria și a celor șapte Fericiți martiri greco-catolici, belșug de daruri spirituale pentru toți cei prezenți la această solemnă celebrare, Vă transmit tuturor arhiereasca binecuvântare.

 

✠ Lucian Card. Mureșan

Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba – Iulia și Făgăraș

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

 

Biroul de Presă al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș

 

For privacy reasons Facebook needs your permission to be loaded.
I Accept